ข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.SMA-Solar.com

ชื่อเรื่องและเนื้อหาข้อมูล

ประเภทของข้อมูล

"Application for SMA Grid Guard Code"

ฟอร์ม

"SMA GRID GUARD 10.0 - Grid management services through SMA Inverter"

ข้อมูลด้านเทคนิค

"Efficiency and Derating"

ประสิทธิภาพและพฤติกรรมที่ลดกำลังไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ SMA

ข้อมูลด้านเทคนิค

"Short-Circuit Currents"

ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสขณะที่ลัดดวงจรของอินเวอร์เตอร์ SMA PV

ข้อมูลด้านเทคนิค

"Parameters and Measured Values"

ภาพรวมของพารามิเตอร์การทำงานของอินเวอร์เตอร์และตัวเลือกการกำหนดค่า

ข้อมูลด้านเทคนิค

"SMA and SunSpec Modbus® Interface"

ข้อมูลเกี่ยวกับอินเตอร์เฟส Modbus

ข้อมูลด้านเทคนิค

"Modbus® parameters and measured values"

ไฟล์ HTML สำหรับการลงทะเบียนเฉพาะอุปกรณ์

ข้อมูลด้านเทคนิค

"SMA Speedwire/Webconnect Data Module"

การเชื่อมต่อกับโมดูลข้อมูล Speedwire/Webconnect

คู่มือการติดตั้ง

"Integrated Plant Control"

คำอธิบายโดยละเอียดของฟังก์ชันและคำอธิบายการตั้งค่าฟังก์ชัน

ข้อมูลด้านเทคนิค

"Leading Leakage Currents"

ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบอินเวอร์เตอร์ที่ไม่มีหม้อแปลง

ข้อมูลด้านเทคนิค

"SMA SPEEDWIRE FIELDBUS"

ข้อมูลทางเทคนิค