ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้ง


ข้อกำหนดสำหรับตำแหน่งการติดตั้ง:

คำเตือน

อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟไหม้หรือการระเบิด

ถึงแม้จะมีการก่อสร้างอย่างระมัดระวัง แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส

 1. ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีการเก็บวัสดุหรือก๊าซที่ติดไฟง่าย
 2. ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด
 • ห้ามติดตั้งอินเวอร์เตอร์บนเสา

 • จะต้องมีพื้นผิวรองรับที่มั่นคง (เช่น คอนกรีตหรือการก่ออิฐ) เมื่อติดตั้งกับผนัง สำเร็จหรือวัสดุแบบเดียวกัน ผลิตภัณฑ์จะมีการสั่นสะเทือจนได้ยินเสียงระหว่างการทำงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรำคาญ

 • ตำแหน่งในการติดตั้งจะต้องอยู่ในบริเวณที่พ้นมือเด็ก

 • ตำแหน่งในการติดตั้งต้องเหมาะสมกับน้ำหนักและขนาดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค)

 • ตำแหน่งติดตั้งต้องไม่รับแสงแดดโดยตรง หากผลิตภัณฑ์สัมผัสกับรังสีจากดวงอาทิตย์โดยตรง ชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกอาจมีอายุสั้นกว่ากำหนดและอาจเกิดความร้อนสูงเกินไป เมื่อมีความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์จะลดเอาต์พุตกำลังไฟฟ้าลงเพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกินไป

 • ตำแหน่งติดตั้งควรอยู่ในที่โล่งและสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระและปลอดภัยตลอดเวลา โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วย (เช่น นั่งร้านหรืออุปกรณ์ยก) หากไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขข้างต้นอาจมีผลต่อการซ่อมบำรุง

 • ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสภาพโดยรอบทั้งหมด ข้อมูลทางเทคนิค)

 • เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด อุณหภูมิโดยรอบควรอยู่ระหว่าง -25°C ถึง 40°C

ตำแหน่งที่อนุญาตให้ติดตั้งและห้ามติดตั้ง

 • คุณสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่อนุญาตเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าสู่ผลิตภัณฑ์

 • คุณควรติดตั้งผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่สามารถอ่านสัญญาณ LED ได้โดยสะดวก ปราศจากสิ่งกีดขวาง

436392588

ตำแหน่งที่อนุญาตให้ติดตั้งและห้ามติดตั้ง

ขนาดสำหรับการติดตั้งบนผนัง:

4285119756

ตำแหน่งสำหรับจุดฝังพุก(ขนาดในหน่วย มม.)

ระยะห่างที่แนะนำ:

ถ้ามีระยะห่างที่แนะนำ จะทำให้มีการระบายความร้อนที่เพียงพอ ดังนั้นจะเป็นการป้องกันการลดกำลังไฟเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไป

 • รักษาระยะห่างจากผนัง ตลอดจนอินเวอร์เตอร์และวัตถุอื่นตามระยะที่แนะนำ

 • หากมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์หลายชิ้นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูง ให้เพิ่มระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอากาศบริสุทธิ์ป้อนเพียงพอ

498136972

ระยะห่างที่แนะนำ(ขนาดในหน่วย มม.)