ข้อมูลทางเทคนิค


อินพุตกระแสตรง

STP 15000TL-30

STP 17000TL-30

STP 20000TL-30

STP 25000TL-30

กำลังไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุดที่ cos φ = 1

15330 W

17374 W

20440 W

25550 W

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPP

240 V ถึง 800 V

275 V ถึง 800 V

320 V ถึง 800 V

390 V ถึง 800 V

พิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุต

600 V

600 V

600 V

600 V

แรงดันไฟฟ้าอินพุตต่ำสุด

150 V

150 V

150 V

150 V

แรงดันไฟฟ้าอินพุตเริ่มต้น

188 V

188 V

188 V

188 V

กระแสอินพุตสูงสุด, อินพุต A

33 A

33 A

33 A

33 A

กระแสอินพุตสูงสุด, อินพุต B

33 A

33 A

33 A

33 A

กระแสไฟลัดวงจรต่ำสุดต่อแถวอนุกรม*

43 A

43 A

43 A

43 A

กระแสย้อนกลับสูงสุดในระบบเป็นเวลาสูงสุด 1 มิลลิวินาที

0 A

0 A

0 A

0 A

จำนวนอินพุต MPP อิสระ

2

2

2

2

สตริงต่ออินพุต MPP

3

3

3

3

ประเภทไฟกระชากตามเกณฑ์ IEC 62109-1

II

II

II

II

* ตามข้อกำหนด IEC 62109-2: ISC PV

เอาต์พุตกระแสสลับ

STP 15000TL-30

STP 17000TL-30

STP 20000TL-30

STP 25000TL-30

กำลังไฟฟ้าที่กำหนดที่ 230 V, 50 Hz

15000 W

17000 W

20000 W

25000 W

กำลังไฟฟ้าปรากฎกระแสสลับสูงสุด

15000 VA

17000 VA

20000 VA

25000 VA

พิกัดแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายไฟฟ้า

230 V

230 V

230 V

230 V

แรงดันกระแสสลับระดับปกติ

220 V / 230 V / 240 V

220 V / 230 V / 240 V

220 V / 230 V / 240 V

220 V / 230 V / 240 V

ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ*

180 V ถึง 280 V

160 V ถึง 280 V

180 V ถึง 280 V

180 V ถึง 280 V

กระแสไฟฟ้ากระแสสลับปกติที่ 230 V

21.7 A

24.6 A

29 A

36.2 A

กระแสไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุด

29 A

29 A

29 A

36.2 A

กระแสไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุดในสภาวะ ผิดพลาด

50 A

50 A

50 A

50 A

ผลรวมของตัวประกอบฮาร์มอนิกของ กระแสไฟฟ้าเอาต์พุตที่มีผลรวมของตัว ประกอบฮาร์มอนิกของแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ <2% และกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ >50% ของพิกัดกำลังไฟฟ้าที่กำหนด

≤3%

≤2.6%

≤3%

≤3%

ความถี่ของกำลังไฟฟ้าที่กำหนด

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

ความถี่ของกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ*

50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz

ช่วงการทำงานที่กำลังไฟฟ้า กระแสสลับ 50 Hz

44 Hz ถึง 55 Hz

44 Hz ถึง 55 Hz

44 Hz ถึง 55 Hz

44 Hz ถึง 55 Hz

ช่วงการทำงานที่กำลังไฟฟ้า กระแสสลับ 60 Hz

54 Hz ถึง 65 Hz

54 Hz ถึง 65 Hz

54 Hz ถึง 65 Hz

54 Hz ถึง 65 Hz

ปัจจัยกำลังไฟฟ้าตามอัตราประเมิน กำลังไฟฟ้า

1

1

1

1

ค่าตัวประกอบกําลังที่ปรับตั้งได้

0overexcited ถึง 0underexcited

0overexcited ถึง 0underexcited

0overexcited ถึง 0underexcited

0overexcited ถึง 0underexcited

เฟสการป้อนเข้า

3

3

3

3

การเชื่อมต่อเฟส

3

3

3

3

ประเภทไฟกระชากตามเกณฑ์ IEC 62109-1

III

III

III

III

* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลประเทศที่กำหนดค่าไว้

ประสิทธิภาพ

STP 15000TL-30

STP 17000TL-30

STP 20000TL-30

STP 25000TL-30

ประสิทธิภาพสูงสุด ηสูงสุด

98.4%

98.4%*

98.4%

98.3%

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานยุโรป ηEU

98.0%

98.0%*

98.0%

98.1%

* ค่าเบื้องต้น

อุปกรณ์ป้องกัน

การป้องกันการสลับขั้วไฟฟ้ากระแสตรง

ไดโอดป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

จุดตัดกระแสไฟฟ้าฝั่งขาเข้า

สวิตช์ตัดโหลดกระแสตรง

การป้องกันไฟกระชากกระแสตรง

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ประเภท II (อุปกรณ์เสริม)

ความสามารถในการรับไฟฟ้ากระแสสลับลัดวงจร 

ระบบควบคุมกระแสไฟฟ้า

ระบบตรวจสอบโครงข่ายไฟฟ้า

SMA Grid Guard 10.0

การป้องกันกระแสเกินสูงสุด

50 A

การตรวจสอบข้อผิดพลาดของกราวด์

การตรวจสอบฉนวน: Riso > 250 kΩ

อุปกรณ์ตรวจสอบกระแสตกค้างที่มีความไวสำหรับทุกขั้ว

มี

ข้อมูลทั่วไป

ความกว้าง x ความสูง x ความลึก ขณะที่มีสวิตช์ตัดเบรกกระแสตรงต่ออยู่

661 มม. x 682 มม. x 264 มม.

น้ำหนัก

61 กก.

ยาว x กว้าง x สูง ของบรรจุภัณฑ์

780 มม. x 380 มม. x 790 มม.

น้ำหนักในการขนส่ง

68 กก.

ระดับสภาวะอากาศตามมาตรฐาน IEC 60721-3-4

4K4H

สภาพแวดล้อม

กลางแจ้ง

ระดับมลพิษนอกตัวเครื่อง

3

ระดับมลพิษในตัวเครื่อง

2

ช่วงอุณหภูมิการทำงาน

-25°C ถึง +60°C

ค่าที่รองรับสูงสุดสำหรับความชื้นสัมพัทธ์ ไม่กลั่นตัว

100%

ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุด ในการใช้งาน (MSL)

3000 เมตร

การเกิดเสียงรบกวนตามปกติ

51 dB(A)

การสูญเสียกำลังในโหมดกลางคืน

1 W

รูปแบบการเชื่อมต่อ

ไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้า

วิธีระบายความร้อน

SMA OptiCool

ระดับการป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ IEC 60529

IP65

ระดับการป้องกันตามข้อกำหนด IEC 62109-1

I

การกำหนดค่าโครงข่ายไฟฟ้า

TN-C, TN-S, TN-C-S, TT (เมื่อ VN_PE < 20 V)

ข้อกำหนดด้านอุณหภูมิ

การติดตั้งตามมาตรฐาน IEC 60721-3-4, ระดับ 4K4H

ช่วงอุณหภูมิที่ครอบคลุม

-25°C ถึง +60°C

ช่วงความชื้นที่ครอบคลุม

0% ถึง 100%

เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับความชื้นสัมพัทธ์ ไม่กลั่นตัว

100%

ช่วงความกดอากาศที่ครอบคลุม

 79.5 kPa ถึง 106 kPa

ขนย้ายตามมาตรฐาน IEC 60721-3-4, ระดับ 2K3

ช่วงอุณหภูมิ

-25°C ถึง +70°C

อุปกรณ์

การเชื่อมต่อกระแสตรง

ขั้วต่อกระแสตรง SUNCLIX

ขั้วต่อไฟฟ้ากระแสสลับ

ขั้วต่อ Spring-cage

โมดูลข้อมูลของ Speedwire/Webconnect

เป็นมาตรฐาน

RS485, ระบบแยกสัญญาณไฟฟ้า

อุปกรณ์เสริม

รีเลย์มัลติฟังก์ชัน

อุปกรณ์เสริม

SMA Power Control Module

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประเภท II

อุปกรณ์เสริม

พัดลม

กว้าง x สูง x ลึก

60 มม. x 60 มม. x 25.4 มม.

การเกิดเสียงรบกวนตามปกติ

≤29 dB(A)

ระดับความสูงสูงสุด

3000 เมตร

อัตราไหลของอากาศ

≥ 40 m³/h

แรงบิด

สกรูฝาปิดด้านบน

6 Nm ± .3 Nm

สกรูฝาปิดด้านล่าง

2 Nm ± .3 Nm

สกรูสำหรับอุปกรณ์ครอบป้องกันไฟฟ้ากระแสตรง

3.5 Nm

สกรูสำหรับการลงกราวด์เพิ่มเติม

5.8 Nm

น็อตเกลียว SUNCLIX

2 Nm

ความจุในการจัดเก็บข้อมูล

ผลผลิตประจำวัน

63 วัน

ผลผลิตประจำวัน

30 ปี

ข้อความเหตุการณ์สำหรับผู้ใช้

250 เหตุการณ์

ข้อความเหตุการณ์สำหรับผู้ติดตั้ง

250 เหตุการณ์