การเปลี่ยนภาษาแสดงผล


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ถ้าภาษาสำหรับชุดข้อมูลประเทศไม่ใช่ภาษาที่คุณต้องการใช้งาน คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงผลได้ดังนี้:

ภาพรวมของการตั้งค่าสวิตช์แบบหมุน:

A

B

ชุดข้อมูลประเทศ

ภาษาแสดงผล

ประเทศ

0

0

การตั้งค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าเริ่มต้น

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

0

1

คงค่าไว้

อังกฤษ

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

0

2

คงค่าไว้

เยอรมัน

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

0

3

คงค่าไว้

ฝรั่งเศส

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

0

4

คงค่าไว้

สเปน

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

0

5

คงค่าไว้

อิตาลี

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

0

6

คงค่าไว้

กรีก

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

0

7

คงค่าไว้

เช็ก

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

0

8

คงค่าไว้

เกาหลี

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

0

9

คงค่าไว้

โปรตุเกส

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

0

A

คงค่าไว้

ดัตช์

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

0

B

คงค่าไว้

สโลวีเนีย

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

0

C

คงค่าไว้

บัลแกเรีย

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

0

D

คงค่าไว้

โปแลนด์

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

ขั้นตอน:

  1. อันตราย

    อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าแรงสูง

    1. ปลดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดและเปิดฝาปิดของอุปกรณ์ การตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งแรงดันไฟฟ้า).
  2. กำหนดการตั้งค่าของสวิตช์โรตารีสำหรับภาษาที่แสดงผลที่ต้องการ
  3. ตั้งค่าสวิตช์โรตารี A เป็น 0 โดยใช้ไขควงปากแบน (ความกว้าง: 2.5 มม.) ขั้นตอนนี้ทำให้ชุดข้อมูลประเทศที่เลือกไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  4. ตั้งค่าสวิตช์โรตารี B เป็นภาษาที่ต้องการโดยใช้ไขควงปากแบน (ความกว้าง: 2.5 มม.)
  5. ทดลองเดินระบบซ้ำสำหรับอินเวอร์เตอร์ การทดลองเดินระบบอินเวอร์เตอร์)
  • อินเวอร์เตอร์จะใช้ค่าที่ตั้งไว้ภายหลังการทดลองเดินระบบ อาจใช้เวลาประมาณห้านาที