การหยุดการทำงานของอินเวอร์เตอร์


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ในการเลิกใช้งานอินเวอร์เตอร์อย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นอายุการใช้งาน ให้ทำตามคำอธิบายในหัวข้อนี้ ถ้าอินเวอร์เตอร์ชำรุดและคุณได้รับอุปกรณ์ทดแทน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำวิธีดำเนินการเมื่อได้รับอุปกรณ์ทดแทน ขั้นตอนในการรับอุปกรณ์ทดแทน)

ข้อควรระวัง

อาจได้รับบาดเจ็บเมื่อยกอินเวอร์เตอร์หรือถ้าอินเวอร์เตอร์ตกหล่น

อินเวอร์เตอร์นี้มีน้ำหนัก 61 กก. มีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บถ้ามีการยกอินเวอร์เตอร์โดยไม่ถูกต้อง หรือทำหล่นขณะที่กำลังเคลื่อนย้าย หรือเมื่อติดตั้งหรือถอดออกจากโครงยึดติดผนัง

 1. ขนส่งอินเวอร์เตอร์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างเสมอ

ขั้นตอน:

 1. อันตราย

  อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าแรงสูง

  1. ปลดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทั้งหมด การตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งแรงดันไฟฟ้า)
 2. ถอดสายเคเบิลกระแสสลับออกจากอินเวอร์เตอร์ ดันคานล็อกขึ้นจนสุดและดึงสายตัวนำออกจากกล่องพักสายไฟกระแสสลับ
 3. กดคานล็อกของกล่องพักสายไฟกระแสสลับลง
 4. ถ้ามีการใช้รีเลย์มัลติฟังก์ชันหรือ SMA Power Control Module ให้ถอดสายเคเบิลการเชื่อมต่อออกจากอินเวอร์เตอร์
 5. ถ้ามีการเชื่อมต่อสายเคเบิลอื่นๆ (เช่น สายข้อมูลหรือสายเครือข่าย) ให้นำออกจากอินเวอร์เตอร์
 6. 866915980
 7. ใส่ฝาปิดด้านล่างจากด้านบนและพับลง สกรูจะต้องยื่นออกมาจากฝาปิดด้านล่าง
 8. 866916364
 9. ขันสกรูทั้งหกตัวด้วยประแจหกเหลี่ยม (AF 3) ตามลำดับ 1 ถึง 6 (แรงบิด: 2.0 Nm ± 0.3 Nm) การขันสกรูตามลำดับที่กำหนด จะช่วงป้องกันไม่ให้ฝาปิดเครื่องบิดงอ และส่งผลให้การซีลไม่ดีพอ เคล็ดลับ: ถ้าสกรูร่วงหล่นจากฝาปิดด้านล่าง ให้ใส่สกรูตัวยาวในรูกลางด้านล่าง และใส่สกรูตัวสั้นห้าตัวในรูอื่นๆ
 10. ข้อควรระวัง

  อาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้จากชิ้นส่วนกล่องอุปกรณ์ที่ร้อน

  1. รอ 30 นาทีเพื่อให้ตัวเครื่องเย็นลง
 11. ถ้ามีการยึดป้องกันการยกอินเวอร์เตอร์ออก ให้คลายสกรูจากรูเจาะด้านล่างในแผงด้านหลังของอินเวอร์เตอร์
 12. นำอินเวอร์เตอร์ออกด้วยการยกขึ้นและห่างออกจากกรอบติดผนัง
 13. ถ้าจะต้องมีการเก็บอินเวอร์เตอร์หรือจัดส่งในบรรจุภัณฑ์ ให้บรรจุอินเวอร์เตอร์ กรอบยึดติดผนัง และสวิตช์ตัดโหลดกระแสตรง ถ้ามี ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมหรือบรรจุภัณฑ์อื่นที่เหมาะสมกับนำหนักและขนาดของอินเวอร์เตอร์
 14. ให้ทิ้งอินเวอร์เตอร์ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นว่าด้วยการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์