คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ


เก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

ส่วนนี้อธิบายถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาขณะทำงานที่

ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบและผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศ อุปกรณ์ยังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่แม้จะมีการก่อสร้างอย่างระมัดระวังเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย และเพื่อให้มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ใน ระยะยาว โปรดอ่านส่วนนี้อย่างถี่ถ้วนและปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัยตลอดเวลา

อันตราย

อันตรายต่อชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อตเมื่อสัมผัสส่วนประกอบหรือสาย DC ขณะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

โมดูล PV จะสร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงซึ่งมีอยู่ในสาย DC เมื่อสัมผัสกับแสง การสัมผัสสายไฟ DC ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

 1. ห้ามสัมผัสสายไฟหรือส่วนประกอบที่ไม่ได้หุ้มฉนวน
 2. ถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าและตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้เชื่อมต่อใหม่ก่อนที่จะทำงานกับอุปกรณ์
 3. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการทำงานทุกประเภทกับผลิตภัณฑ์

อันตราย

อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อตจากการสัมผัสโมดูล PV ที่ไม่ได้ลงกราวด์หรือกรอบของอาร์เรย์

การสัมผัสโมดูล PV ที่ไม่ได้ลงกราวด์หรือกรอบของอาร์เรย์ส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

 1. ให้เชื่อมต่อและติดตั้งกรอบของโมดูล PV ที่ลงกราวด์กับโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์หรือกรอบของอาร์เรย์ รวมถึงพื้นผิวที่เป็นตัวนำไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้มีการนำไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้ในประเทศที่ทำการติดตั้ง

อันตราย

อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อตเมื่อสัมผัสส่วนประกอบของระบบที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในกรณีการเกิดข้อผิดพลาดของกราวด์

หากเกิดข้อผิดพลาดของกราวด์ขึ้นอาจมีบางส่วนของระบบที่ยังทำงานอยู่ การสัมผัสชิ้นส่วนและสายไฟส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

 1. ถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าและตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้เชื่อมต่อใหม่ก่อนที่จะทำงานกับอุปกรณ์
 2. ให้สัมผัสได้เฉพาะส่วนฉนวนของสายเคเบิลอาร์เรย์ PV
 3. ห้ามสัมผัสส่วนอื่นของโครงสร้างรองรับหรือกรอบของอาร์เรย์ PV
 4. ห้ามเชื่อมต่อกับสตริง PV ที่มีข้อผิดพลาดของกราวด์กับอินเวอร์เตอร์
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าและรอห้านาทีก่อนสัมผัสชิ้นส่วนต่าง ๆ ของระบบ PV หรือผลิตภัณฑ์

คำเตือน

อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟไหม้หรือการระเบิด

ในบางกรณีที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นอาจเกิดแก๊สผสมที่สามารถระเบิดได้ภายในผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะการทำงานที่ผิดปกติ เมื่ออยู่ในสถานะนี้ การสลับการทำงานอาจทำให้เกิดไฟไหม้ภายในผลิตภัณฑ์หรือการระเบิดได้ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสอันเนื่องจากความร้อนหรือเศษซากบิน

 1. ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ห้ามดำเนินการใด ๆ ก็ตามกับผลิตภัณฑ์โดยตรง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตต้องไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้
 3. ตัดการเชื่อมต่อเซอร์กิตเบรกเกอร์ AC หรือตัดการเชื่อมต่อเสมอในกรณีที่ไม่อยู่ในสภาวะปกติแล้วและทำให้มั่นใจว่ามีการเชื่อมต่ออีกครั้งอย่างแน่นหนา
 4. ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์เฉพาะ (เช่น การแก้ไขปัญหา งานซ่อมแซม) เมื่อสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับการจัดการสารอันตราย (เช่น ถุงมือนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ)

คำเตือน

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเนื่องจากสารพิษ ก๊าซ และฝุ่นละออง

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในบางกรณีอาจทำให้เกิดสารพิษ ก๊าซ หรือฝุ่นภายในผลิตภัณฑ์ การสัมผัสสารพิษและสูดดมก๊าซและฝุ่นละอองที่เป็นพิษสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง บาดแผลไฟไหม้ หรือการเป็นพิษ หายใจลำบากและคลื่นไส้

 1. ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์เฉพาะ (เช่น การแก้ไขปัญหา งานซ่อมแซม) เมื่อสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับการจัดการสารอันตราย (เช่น ถุงมือนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ)
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตต้องไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อตจากการเสื่อมสลายของอุปกรณ์ตรวจวัดเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกิน

แรงดันไฟฟ้าเกินสามารถสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ตรวจวัดและส่งผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้าปรากฏอยู่ในกล่องหุ้มของอุปกรณ์วัด การสัมผัสกล่องหุ้มของอุปกรณ์วัดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

 1. ใช้เครื่องมือวัดที่มีช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตกระแสตรงอย่างน้อย 1000 V ขึ้นไป

ข้อควรระวัง

อาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้จากชิ้นส่วนกล่องอุปกรณ์ที่ร้อน

บางส่วนของตัวเครื่องอาจมีความร้อนเนื่องจากการทำงาน

 1. ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนใดๆ นอกเหนือจากฝาปิดด้านล่างของอินเวอร์เตอร์ในระหว่างการทำงาน

หมายเหตุ

ความเสียหายต่อซีลของตัวเครื่องขณะที่อยู่ในสภาวะต่ำกว่าศูนย์องศา

ถ้าคุณเปิดผลิตภัณฑ์เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ซีลของตัวเครื่องอาจเสียหายได้ ความชื้นอาจเข้าสู่ผลิตภัณฑ์และสร้างความเสียหายได้

 1. เปิดผลิตภัณฑ์ต่อเมื่อมีอุณหภูมิแวดล้อมไม่ต่ำกว่า -5°C
 2. ถ้าเกิดน้ำแข็งเกาะบนซีลของตัวเครื่องขณะอยู่ในสภาวะต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โปรดนำน้ำแข็งออกก่อนเปิดผลิตภัณฑ์ (เช่น การละลายน้ำแข็งด้วยอากาศ อุ่น)

หมายเหตุ

อาจเกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีทราย ฝุ่น และความชื้นแทรกซึม

การมีทราย ฝุ่น หรือความชื้นเข้าสู่เครื่องอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

 1. เปิดผลิตภัณฑ์เมื่อความชื้นอยู่ในระดับที่กำหนดและสภาพแวดล้อมปราศจากทรายและฝุ่นละอองเท่านั้น
 2. อย่าเปิดผลิตภัณฑ์ระหว่างเกิดพายุฝุ่นหรือฝน
 3. ปิดช่องบนตัวเครื่องทั้งหมดให้แน่นหนา

หมายเหตุ

อาจเกิดความเสียหายกับอินเวอร์เตอร์จากการคายประุจุไฟฟ้าสถิต

การสัมผัสส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อาจก่อความเสียหายหรือทำลายอินเวอร์เตอร์ผ่านการคายประจุไฟฟ้าสถิต

 1. ลงกราวด์ให้ตัวคุณเองก่อนจะสัมผัสส่วนประกอบ

หมายเหตุ

ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์เนื่องจากสารทำความสะอาด

การใช้สารทำความสะอาดอาจทำให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

 1. ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบทั้งหมดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดเท่านั้น

อินเวอร์เตอร์รองรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นต่าง ๆ เพื่อตอบสนองข้อกำหนดการเชื่อมต่อเข้าสายส่งที่แตกต่างกันภายในสหภาพยุโรป

อินเวอร์เตอร์ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันต่ำกว่า 2.99.99.R จะมีผลสอดคล้องตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อเข้าสายส่งจนถึงวันที่ 26 เมษายน 2019 ภายในสหภาพยุโรป ข้อกำหนดการเชื่อมต่อเข้าสายส่งนอกสหภาพยุโรปจะไม่ได้รับผลกระทบและยังคงใช้ได้ อินเวอร์เตอร์ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันสูงกว่า 3.00.00.R จะมีผลสอดคล้องตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อเข้าสายส่งของสหภาพยุโรปตามข้อบังคับ (EU) 2016/631 สำหรับการสร้างรหัสเครือข่าย (หรือที่เรียกว่า RfG) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2019 ภายในสหภาพยุโรป คุณสามารถเลือกติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันสูงกว่า 3.00.00.R ลงในอินเวอร์เตอร์จากโรงงานได้ ซึ่งจะมีการระบุโดยการประทับตรา "SMA Grid Guard 10.0" และ "เฟิร์มแวร์ RfG สำหรับประเทศในสหภาพยุโรป" บนฉลากของกล่อง หากไม่พบตราประทับบนฉลากกล่องหมายความว่าอินเวอร์เตอร์จะติดตั้งมาพร้อมเฟิร์มแวร์เวอร์ชันต่ำกว่า 2.99.99.R

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของอินเวอร์เตอร์ตรงตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อเข้าสายส่งภายในประเทศหรือพื้นที่ของคุณ

เปลี่ยนเป็นชื่อและหน่วยของพารามิเตอร์โครงข่ายเพื่อให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับการเชื่อมต่อโครงข่ายตามระเบียบ (EU) 2016/631 (ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562)

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อโครงข่ายของสหภาพยุโรป (ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562) เราได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและหน่วยของพารามิเตอร์กริด การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลตั้งแต่เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≥ 3.00.00.R. ชื่อและหน่วยของพารามิเตอร์โครงข่ายสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≤ 2.99.99.R จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้และยังคงใช้ได้