การเชื่อมต่ออาร์เรย์ PV


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

หมายเหตุ

ความเสียหายต่ออินเวอร์เตอร์เนื่องจากความผิดปกติของกราวด์ที่ด้านไฟกระแสตรงในระหว่างการใช้งาน

เนื่องจากเทคโนโลยีแบบไม่มีหม้อแปลงของผลิตภัณฑ์ การเกิดความผิดพลาดที่กลาวด์ด้านไฟกระแสตรงในระหว่างการใช้งานอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์เนื่องจากการติดตั้งไฟฟ้ากระแสตรงที่ผิดพลาดหรือเสียหายจะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน ผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันที่จะตรวจสอบว่ามีความผิดปกติบนกลาวด์หรือไม่ในระหว่างการเริ่มต้นลำดับ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการปกป้องในระหว่างการใช้งาน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งไฟฟ้ากระแสตรงอย่างถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน

หมายเหตุ

ความเสียหายของอินเวอร์เตอร์เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกิน

หากแรงดันวงจรเปิดของโมดูล PV เกินแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด อินเวอร์เตอร์อาจเสียหายได้เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกิน

 1. หากแรงดันวงจรเปิดของโมดูล PV เกินแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ ห้ามเชื่อมต่อสตริง PV ใดๆ กับอินเวอร์เตอร์ และให้ตรวจสอบการออกแบบของระบบ PV

คำเตือน

อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อตจากการเสื่อมสลายของอุปกรณ์ตรวจวัดเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกิน

แรงดันไฟฟ้าเกินสามารถสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ตรวจวัดและส่งผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้าปรากฏอยู่ในกล่องหุ้มของอุปกรณ์วัด การสัมผัสกล่องหุ้มของอุปกรณ์วัดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

 1. ใช้เครื่องมือวัดที่มีช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตกระแสตรงอย่างน้อย 1000 V ขึ้นไป

หมายเหตุ

อาจเกิดความเสียหายต่อขั้วต่อไฟฟ้ากระแสตรง เนื่องจากการใช้สารทำความสะอาดหน้าสัมผัสและสารทำความสะอาดอื่นๆ

สารทำความสะอาดหน้าสัมผัสหรือสารทำความสะอาดอื่นๆ บางชนิดอาจมีสารประกอบที่ทำให้พลาสติกของขั้วต่อกระแสตรงเสื่อมสภาพ

 1. ห้ามใช้สารทำความสะอาดหน้าสัมผัสหรือสารทำความสะอาดอื่นๆ เพื่อทำความสะอาดขั้วต่อกระแสตรง

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบว่าเบรกเกอร์วงจรปิดอยู่สำหรับตัวนำทั้งสามสาย และไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้โดยไม่ตั้งใจ
 2. ตรวจสอบว่าไม่มีข้อผิดพลาดของกราวด์ในอาร์เรย์ PV
 3. ตรวจสอบว่าขั้วต่อกระแสตรงมีขั้วที่ถูกต้อง
 4. ถ้าขั้วต่อกระแสตรง มีสายเคเบิลที่มีขั้วผิดพลาด จะต้องกำหนดค่าขั้วต่อกระแสตรงอีกครั้ง สายเคเบิลกระแสตรงจะต้องมีขั้วเดียวกันกับขั้วต่อกระแสตรง

 5. ข้อควรระวัง

  มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้เมื่อเชื่อมต่อสาย DC แบบมีขั้วพร้อมฟิวส์ป้องกันในตัวย้อนทิศทาง

  เหตุการณ์ไฟไหม้อาจเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อสาย DC แบบมีขั้วพร้อมฟิวส์ป้องกันในตัวเข้ากับเทอร์มินัลย้อนทิศทาง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากการไหม้หรืออาจเกิดความเสียหายกับอินเวอร์เตอร์

  1. ตรวจสอบสาย DC พร้อมฟิวส์ป้องกันในตัวทั้งหมดเพื่อระบุขั้วที่ถูกต้อง
 6. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของวงจรเปิดของอาร์เรย์ PV ไม่เกินแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุดของอินเวอร์เตอร์
 7. เชื่อมต่อขั้วต่อไฟฟ้ากระแสตรงที่ประกอบเรียบเข้ากับอินเวอร์เตอร์
 8. ขั้วต่อไฟฟ้ากระแสตรงล็อคเข้าที่
 9. สำหรับขั้วต่อไฟฟ้ากระแสตรงที่ไม่ใช้งาน ให้ดันคลิปยึดลงและดันน็อตเกลียวไปให้ถึงส่วนเกลียว
 10. 853440396
 11. เสียบปลั๊กสำหรับซีลลงในขั้วต่อไฟฟ้า กระแสตรง
 12. 853441164
 13. เสียบขั้วต่อไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมปลั๊กสำหรับซีลเข้าไปในอินพุตไฟฟ้ากระแสตรงที่เกี่ยวข้องของอินเวอร์เตอร์
 14. ขั้วต่อไฟฟ้ากระแสตรงล็อคเข้าที่
 15. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อไฟฟ้ากระแสตรงทั้งหมดยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา