การทำความสะอาดพัดลมที่ด้านล่าง


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ขั้นแรกให้ทำความสะอาดพัดลมที่ด้านล่างของอินเวอร์เตอร์ จากนั้นทำความสะอาดพัดลมที่ด้านซ้า้ยของตัวเครื่อง

ขั้นตอน:

 1. อันตราย

  อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อต

  1. ปลดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทั้งหมด การตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งแรงดันไฟฟ้า)
 2. รอให้พัดลมหยุดหมุน
 3. ถอดฝาครอบพัดลมออกและทำความสะอาด:
  • 657261068
  • ใช้ไขควงดันตัวล็อคทั้งสองตัวตรงขอบด้านขวามือของตะแกรงพัดลมไปทางขวา แล้วปลดออกจากตัวยึด

  • ค่อยๆ ถอดฝาครอบพัดลมออกมา

  • ทำความสะอาดฝาครอบพัดลมด้วยแปรงขนอ่อน แปรงทาสี ผ้า หรืออากาศอัด

  657261452
 4. กดแท็บล็อกที่พัดลมเข้าหาศูนย์กลางของพัดลม
 5. ค่อยๆ ถอดพัดลมออกจากอินเวอร์เตอร์
 6. 657261836
 7. คลายปลั๊กพัดลมแล้วปลดออกมา
 8. หมายเหตุ

  ความเสียหายกับพัดลมเนื่องจากลมแรงดันสูง

  1. ทำความสะอาดพัดลมด้วยแปรงขนอ่อน แปรงทาสี หรือผ้าหมาดเท่านั้น
  657262220
 9. หลังจากทำความสะอาด ให้ต่อปลั๊กของพัดลมกลับเข้าที่ขั้วต่อจนล็อกเข้าที่
 10. ใส่พัดลมในอินเวอร์เตอร์ให้ล็อกเข้าที่
 11. ดันฝาครอบพัดลมเข้าไปในตัวยึดให้เข้าที่
 12. ทำความสะอาดพัดลมด้านซ้ายของตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์ การทำความสะอาดพัดลมด้านซ้ายของตัวเครื่อง)