ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเป็นชิ้นส่วนที่มีการสึกหรอ ฟังก์ชันการทำงานจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป หรือหลังจากที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินซ้ำๆ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากจะสูญเสียฟังก์ชันการป้องกันเมื่อเวลาผ่านไป

ตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากตามที่อธิบายต่อไปนี้

ขั้นตอน:

 1. อันตราย

  อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อต

  1. ปลดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทั้งหมด การตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งแรงดันไฟฟ้า)
  2. รอ 20 นาทีก่อนที่จะถอดฝาป้องกันไฟฟ้ากระแสตรง
  1614536204
 2. คลายสกรูของฝาปิดป้องกันไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม (AF 3) ยกฝาปิดป้องกันไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นจากด้านล่างและนำออก
 3. 1614536588
 4. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชำรุดหรือไม่
 5. ถ้าไม่มีแถบปรากฏถัดจากตัวระบุประเภทในช่องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก แสดงว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากอยู่ในสภาพดี

  ถ้ามีแถบสีแดงปรากฏถัดจากตัวระบุประเภทในช่องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก แสดงว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากมีความบกพร่อง

  1614537612
 6. ขันสกรูทั้งสี่ตัวบนฝาปิดป้องกันไฟฟ้ากระแสตรงด้วยประแจหกเหลี่ยม (AF 3) ตามลำดับ 1 ถึง 4 (แรงบิด: 3 Nm ± .3 Nm)
 7. ทดลองเดินระบบซ้ำสำหรับอินเวอร์เตอร์ การทดลองเดินระบบอินเวอร์เตอร์)