มุมมองจากด้านล่าง


853347596

ช่องเปิดของตัวเครื่องที่ด้านล่างของอินเวอร์เตอร์

ตำแหน่ง

ชื่อเต็ม

A

ขั้วต่อแบบมีขาสำหรับสวิตช์ตัดโหลดกระแสตรง

B

ช่องเปิดของตัวเครื่อง M20 พร้อมปลั๊กอุดสำหรับสายเชื่อมต่อของรีเลย์มัลติฟังก์ชันหรือ SMA Power Control Module

C

ช่องเปิดของตัวเครื่อง M32 ที่มีปลั๊กอุดสำหรับสายข้อมูลและสายเครือข่าย

D

ช่องเปิดของตัวเครื่อง M20 ที่มีปลั๊กอุดสำหรับสายข้อมูลและสายเครือข่าย

E

ช่องเปิดบนตัวเครื่องสำหรับเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับ

F

ขั้วต่อกระแสตรงขั้วบวกและขั้วลบ, อินพุต B

G

ขั้วต่อกระแสตรงขั้วบวกและขั้วลบ, อินพุต A