ข้อกำหนดสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับ


ข้อกำหนดเกี่ยวกับสายเคเบิล AC เป็นดังนี้:

  • ประเภทตัวนำ: ลวดทองแดง

  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 14 มม. ถึง 25 มม.

  • หน้าตัดของตัวนำไฟฟ้า: 6 มม.² ถึง 16 มม.²

  • หน้าตัดของตัวนำไฟฟ้าพร้อมหัวแบบหุ้ม: 10 มม.²

  • ความยาวในการปอกฉนวน: 12 มม.

  • สายเคเบิลจะต้องมีขนาดตรงตามข้อกำหนดเรื่องขนาดสายเคเบิลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับสากล ความต้องการขนาดลวดตัวนำขั้นต่ำมาจากข้อกำหนดเหล่านี้ ตัวอย่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดขนาดสายเคเบิลได้แก่: ไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด ชนิดของสายเคเบิล รูปแบบการจัด เส้นทาง การรวมสายเคเบิล อุณหภูมิโดยรอบ และการสูญเสียกำลังในสายที่อนุญาต (สำหรับการคำนวณการสูญเสียในสาย โปรดดูรายละเอียดใน ซอฟต์แวร์การออกแบบ "Sunny Design" ตั้งแต่เวอร์ชัน 2.0 เป็นต้นไปได้ที่ www.SMA-Solar.com)

ชุดตรวจสอบกระแสไฟฟ้าตกค้าง:

อินเวอร์เตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องตัดไฟฟ้ารั่วภายนอกเมื่อทำงาน หากกฎข้อบังคับในท้องถิ่นกำหนดให้ต้องใช้เครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว ต้องปฏิบัติตามสิ่งต่อไปนี้:

  • อินเวอร์เตอร์สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องตัดไฟฟ้ารั่วประเภท A และ B ที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วที่กำหนด 100 mA หรือสูงกว่า (ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว โปรดดูข้อมูลทางเทคนิค "Criteria for Selecting a Residual-Current Device" ที่ www.SMA-Solar.com) อินเวอร์เตอร์แต่ละตัวในระบบจะต้องเชื่อมต่อกับระบบสายส่ง (Utility Grid) ผ่านเครื่องตัดไฟฟ้ารั่วที่แยกต่างหาก

ประเภทแรงดันไฟเกิน:

สามารถใช้อินเวอร์เตอร์ในโครงข่ายที่มีประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินประเภท III หรือต่ำกว่าตามข้อกำหนด IEC 60664-1. หมายความว่าจะสามารถเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์อย่างถาวรกับจุดเชื่อมต่อโครงข่ายของอาคาร ในกรณีของการติดตั้งโดยใช้การเดินสายเคเบิล ภายนอกอาคารเป็นระยะทางไกล จะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลด ประเภทแรงดันไฟเกิน IV เป็นประเภทแรงดันไฟเกิน III (โปรดดูที่ ข้อมูลด้านเทคนิค "Overvoltage Protection" ที่ www.SMA-Solar.com)

การลงกราวด์เพิ่มเติม:

ความปลอดภัยตามข้อกำหนด IEC 62109

อินเวอร์เตอร์ไม่มีอุปกรณ์ตรวจสอบตัวนำสำหรับการลงกราวด์ เพื่อรับประกันความปลอดภัยตามข้อกำหนด IEC 62109 จะต้องมีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เชื่อมต่อตัวนำการลงกราวด์ที่ทำด้วยแท่งทองแดงและมีหน้าตัดอย่างน้อย 10 มม.² กับแผ่นขั้วต่อสำหรับสายไฟฟ้ากระแสสลับ
  2. เชื่อมต่อการลงกราวด์เพิ่มเติมด้วยหน้าตัดเท่ากันกับตัวนำการลงกราวด์ที่เชื่อมต่ออยู่กับแผ่นขั้วต่อสำหรับสายกระแสสลับ การเชื่อมต่อกราวด์เพิ่มเติม) ซึ่งจะป้องกันกระแสไฟฟ้าสัมผัสถ้าตัวนำการ ลงกราวด์ของแผ่นขั้วต่อสำหรับสาย กระแสสลับล้มเหลว

การเชื่อมต่อกราวด์เพิ่มเติม

ในบางประเทศ จะต้องมีการลงกราวด์เพิ่มเติม ในบางกรณี โปรดปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดของท้องถิ่น

  1. ถ้าต้องมีการลงกราวด์เพิ่มเติม ให้เชื่อมต่อการลงกราวด์เพิ่มเติมด้วยหน้าตัดอย่างน้อยเท่ากับตัวนำการลงกราวด์ที่เชื่อมต่ออยู่กับแผ่นขั้วต่อสำหรับสายกระแสสลับ การเชื่อมต่อกราวด์เพิ่มเติม) ซึ่งจะป้องกันกระแสไฟฟ้าสัมผัสถ้าตัวนำการ ลงกราวด์ของแผ่นขั้วต่อสำหรับสาย กระแสสลับล้มเหลว