ข้อกำหนดสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับ


ข้อกำหนดเกี่ยวกับสายเคเบิล:

 • วัสดุตัวนำต้องประกอบด้วยทองแดง

 • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 14 มม. ถึง 25 มม.

 • หน้าตัดของตัวนำไฟฟ้า: 6 มม.² ถึง 16 มม.²

 • หน้าตัดของตัวนำไฟฟ้าพร้อมหัวแบบหุ้ม: 10 มม.²

 • ความยาวในการปอกฉนวน: 12 มม.

 • สายเคเบิลจะต้องมีขนาดตรงตามข้อกำหนดเรื่องขนาดสายเคเบิลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับสากล ความต้องการขนาดลวดตัวนำขั้นต่ำมาจากข้อกำหนดเหล่านี้ ตัวอย่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดขนาดสายเคเบิลได้แก่: ไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด ชนิดของสายเคเบิล รูปแบบการจัด เส้นทาง การรวมสายเคเบิล อุณหภูมิโดยรอบ และการสูญเสียกำลังในสายที่อนุญาต (สำหรับการคำนวณการสูญเสียในสาย โปรดดูรายละเอียดใน ซอฟต์แวร์การออกแบบ "Sunny Design" ตั้งแต่เวอร์ชัน 2.0 เป็นต้นไปได้ที่ www.SMA-Solar.com)

สวิตช์ตัดโหลดและการป้องกันสายเคเบิล:

หมายเหตุ

ความเสียหายต่ออินเวอร์เตอร์เนื่องจากการใช้ฟิวส์แบบสกรูเป็นสวิตช์ตัดโหลด

ฟิวส์แบบสกรู (เช่นฟิวส์ DIAZED หรือ NEOZED) ไม่ใช่สวิตช์ตัดโหลด

 1. ห้ามใช้ฟิวส์แบบสกรูเป็นสวิตช์ตัดโหลด
 2. ใช้สวิตช์ตัดโหลดหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ตัดวงจรโหลดไฟฟ้า (สำหรับข้อมูลและตัวอย่างเกี่ยวกับการออกแบบ โปรดดูข้อมูลด้านเทคนิค "Circuit Breaker" ที่ www.SMA-Solar.com)
 • ในระบบ PV ที่มีหลายอินเวอร์เตอร์ ให้ป้องกันอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวด้วยเบรกเกอร์วงจรสามเฟส แยกจากกัน โปรดปฏิบัติตามการป้องกันของฟิวส์สูงสุดที่ยอมรับได้ ข้อมูลทางเทคนิค) ซึ่งจะช่วยป้องกันแรงดันไฟฟ้าหลงเหลืออยู่ในสายต่างๆ หลังจากตัดการเชื่อมต่อ

 • โหลดที่ติดตั้งระหว่างอินเวอร์เตอร์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องใช้ฟิวส์แยกต่างหาก

ชุดตรวจสอบกระแสไฟฟ้าตกค้าง:

 • ถ้าต้องใช้อุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าตกค้างภายนอก ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าตกค้างซึ่งทริป กระแสไฟฟ้าตกค้างได้ตั้งแต่ 100 mA ขึ้นไป (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าตกค้าง โปรดดูข้อมูลด้านเทคนิค "Criteria for Selecting a Residual-Current Device" ที่ www.SMA-Solar.com)

ประเภทแรงดันไฟเกิน:

สามารถใช้อินเวอร์เตอร์ในโครงข่ายที่มีประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินประเภท III หรือต่ำกว่าตามข้อกำหนด IEC 60664-1. หมายความว่าจะสามารถเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์อย่างถาวรกับจุดเชื่อมต่อโครงข่ายของอาคาร ในกรณีของการติดตั้งโดยใช้การเดินสายเคเบิล ภายนอกอาคารเป็นระยะทางไกล จะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลด ประเภทแรงดันไฟเกิน IV เป็นประเภทแรงดันไฟเกิน III (โปรดดูที่ ข้อมูลด้านเทคนิค "Overvoltage Protection" ที่ www.SMA-Solar.com)

การลงกราวด์เพิ่มเติม:

ความปลอดภัยตามข้อกำหนด IEC 62109

อินเวอร์เตอร์ไม่มีอุปกรณ์ตรวจสอบตัวนำสำหรับการลงกราวด์ เพื่อรับประกันความปลอดภัยตามข้อกำหนด IEC 62109 จะต้องมีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 1. เชื่อมต่อตัวนำการลงกราวด์ที่ทำด้วยแท่งทองแดงและมีหน้าตัดอย่างน้อย 10 มม.² กับแผ่นขั้วต่อสำหรับสายไฟฟ้ากระแสสลับ
 2. เชื่อมต่อการลงกราวด์เพิ่มเติมด้วยหน้าตัดเท่ากันกับตัวนำการลงกราวด์ที่เชื่อมต่ออยู่กับแผ่นขั้วต่อสำหรับสายกระแสสลับ การเชื่อมต่อกราวด์เพิ่มเติม) ซึ่งจะป้องกันกระแสไฟฟ้าสัมผัสถ้าตัวนำการ ลงกราวด์ของแผ่นขั้วต่อสำหรับสาย กระแสสลับล้มเหลว

การเชื่อมต่อกราวด์เพิ่มเติม

ในบางประเทศ จะต้องมีการลงกราวด์เพิ่มเติม ในบางกรณี โปรดปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดของท้องถิ่น

 1. ถ้าต้องมีการลงกราวด์เพิ่มเติม ให้เชื่อมต่อการลงกราวด์เพิ่มเติมด้วยหน้าตัดอย่างน้อยเท่ากับตัวนำการลงกราวด์ที่เชื่อมต่ออยู่กับแผ่นขั้วต่อสำหรับสายกระแสสลับ การเชื่อมต่อกราวด์เพิ่มเติม) ซึ่งจะป้องกันกระแสไฟฟ้าสัมผัสถ้าตัวนำการ ลงกราวด์ของแผ่นขั้วต่อสำหรับสาย กระแสสลับล้มเหลว