Översikt över anslutningsområdet


4176522764

Anslutningsområden på växelriktarens undersida

Position

Beteckning

A

2 positiva och 2 negativa likströmskontakter, ingång A

B

1 positiv och 1 negativ likströmskontakt, ingång B

C

Uttag med skydd för RS485-kommunikationsanslutning

D

Nätverksuttag med skydd

E

Uttag med skydd för WLAN-antennen

F

Uttag för växelströmanslutningen

G

Anslutningspunkt för en extra jordning