Ühendusala ülevaade


4176522764

Ühendusalad vaheldi alumisel küljel

Asukoht

Tähistus

A

2 positiivset ja 2 negatiivset alalisvoolu pistmikku, sisend A

B

1 positiivne ja 1 negatiivne alalisvoolu pistmik, sisend B

C

Kaitsekorgiga pistikupesa RS485-sideühenduse jaoks

D

Kaitsekorgiga võrgupistikupesa

E

Kaitsekorgiga pistikupesa WLAN-antenni jaoks

F

Vahelduvvoolu-ühenduse pistikupesa

G

Ühenduskoht lisamaanduseks