Widok obszaru przyłączy


4176522764

Obszar przyłączy w dolnej części falownika

Pozycja

Nazwa

A

2 dodatnie i 2 ujemne wtyki DC, wejście A

B

1 ujemny i 1 dodatni wtyk DC, wejście B

C

Gniazdo z kapturkiem ochronnym złącza komunikacyjnego RS 485

D

Gniazdo sieciowe z kapturkiem ochronnym

E

Gniazdo anteny WLAN z kapturkiem ochronnym

F

Gniazdo przyłącza AC

G

Punkt podłączenia dodatkowego uziemienia