LED-signaler


LED'erne signalerer produktets driftstilstand.

LED-signal

Forklaring

Grøn LED blinker (2 sek. TIL og 2 sek. FRA)

Venter på tilførselsbetingelser

Betingelserne for tilførselsdriften er endnu ikke opfyldt. Så snart betingelserne er opfyldt, starter omformeren med tilførselsdriften.

Grøn LED blinker hurtigt

Opdatering af hovedprocessoren

Omformerens hovedprocessor opdateres.

Grøn LED lyser

Tilførselsdrift

Omformeren tilfører med en effekt på mere end 90 %.

Grøn LED pulserer

Tilførselsdrift

Omformeren er udstyret med en dynamisk effektvisning via den grønne LED. Afhængigt af effekten pulserer den grønne LED hurtigt eller langsomt. Efter behov kan du frakoble den dynamiske effektvisning via den grønne LED.

Grøn LED er slukket

Omformeren tilfører ikke i det offentlige elnet.

Rød LED lyser

Hændelse indtruffet

Hvis der indtræffer en hændelse, vises der derudover en konkret hændelsesmelding og det tilhørende hændelsesnummer på produktets brugerflade eller i kommunikationsproduktet (f.eks. SMA Data Manager).

Blå LED blinker langsomt i ca. 1 minut

Kommunikationsforbindelsen etableres

Omformeren opbygger en forbindelse til et lokalt netværk eller etablerer en direkte forbindelse via ethernet til en slutenhed (f.eks. computer, tablet-pc eller smartphone).

Den blå LED blinker hurtigt i ca. 2 minutter (tændt i 0,25 sek. og slukket i 0,25 sek.)

WPS aktiv

WPS-funktionen er aktiv.

Blå LED lyser

Kommunikation aktiv

Der findes en aktiv forbindelse med et lokalt netværk, eller der findes en direkte forbindelse via ethernet med en slutenhed (f.eks. computer, tablet-pc eller smartphone).