Lysdiodsignaler


Lysdioderna signalerar produktens driftstatus.

Lysdiodsignal

Förklaring

Grön lysdiod blinkar (2 s på och 2 s av)

Vänta på matarvillkor

Villkoren för matardrift har ännu inte uppfyllts. Så snart villkoren är uppfyllda börjar växelriktaren med matardrift.

Grön lysdiod blinkar snabbt

Uppdatering av huvudprocessorn

Växelriktarens huvudprocesser uppdateras

Grön lysdiod lyser

Utmatningsdrift

Växelriktaren matar in med en effekt på mer än 90 %.

Grön lysdiod pulserar

Utmatningsdrift

Växelriktaren är utrustad med en dynamisk effektangivelse via den gröna lysdioden. Beroende på effekt pulserar den gröna lysdioden snabbt eller långsamt. Vid behov går det att stänga av den dynamiska effektangivelsen via den gröna lysdioden.

Grön lysdiod är av

Växelriktaren matar inte till det allmänna elnätet.

Röd lysdiod lyser

Händelse inträffad

Om en händelse inträffar, visas ett konkret händelsemeddelande och hithörande händelsenummer på produktens användargränssnitt eller i kommunikationsprodukten (t.ex. SMA Data Manager).

Blå lysdiod blinkar långsamt under ca 1 minut

Kommunikationsanslutning skapas

Växelriktaren skapar en anslutning till ett lokalt nätverk eller upprättar en direktanslutning via ethernet till en terminal (t.ex. dator, surfplatta eller smartphone).

Blå lysdiod blinkar snabbt under ca 2 minuter (0,25 s på och 0,25 s av)

WPS aktivt

WPS-funktionen är aktiv.

Blå lysdiod lyser

Kommunikation aktiv

Det finns en aktiv anslutning till ett lokalt nätverk eller finns en direktanslutning via ethernet till en terminal (t.ex. dator, surfplatta eller smartphone).