LED sinyalleri


LED'ler ürünün işletim durumunu gösterir.

LED sinyali

Açıklama

Yeşil LED yanıp sönüyor (2 s açık ve 2 s kapalı)

Besleme koşullarının gerçekleşmesi bekleniyor

Besleme işletimi için gerekli koşullar henüz yerine getirilmemiş. Koşullar yerine getirildiğinde, evirici tekrar besleme işletimine başlar.

Yeşil LED hızlı hızlı yanıp sönüyor

Ana işlemci güncellemesi

Eviricinin ana işlemcisi güncelleniyor.

Yeşil LED yanıyor

Besleme işletimi

Evirici, %90'ı aşan bir güçle besliyor.

Yeşil LED titreşiyor

Besleme işletimi

Evirici, yeşil LED üzerinden dinamik bir güç göstergesiyle donatılmıştır. Güç durumuna bağlı olarak yeşil LED hızlı ya da yavaş bir şekilde titreşir. İhtiyaç durumunda yeşil LED üzerinden dinamik güç göstergesi kapatılabilir.

Yeşil LED yanmıyor

Evirici, elektrik şebekesine besleme yapmıyor.

Kırmızı LED yanıyor

Olay meydana geldi

Bir olay ortaya çıktığında, ek olarak ürünün kullanıcı arayüzünde ya da iletişim ürününde (örneğin SMA Data Manager) somut bir olay mesajı ve ilgili olay numarası görüntülenir.

Mavi LED yakl. 1 dakika kadar yavaşça yanıp sönüyor

İletişim bağlantısı kuruluyor

Evirici, ya yerel bir ağa bağlanıyor ya da ethernet üzerinden bir terminal cihazla (örn., kişisel bilgisayar, tablet PC ya da akıllı telefon gibi) doğrudan bağlantı kuruyor.

Mavi LED yakl. 2 dakika hızlı bir şekilde yanıp sönüyor (0,25 sn yanma ve 0,25 sn sönük)

WPS etkin

WPS fonksiyonu etkin.

Mavi LED yanıyor

Haberleşme etkin.

Ya yerel bir ağla aktif bir bağlantı söz konusu ya da ethernet üzerinden bir terminal cihazla (örn., kişisel bilgisayar, tablet PC ya da akıllı telefon gibi) doğrudan bağlantı mevcut.