Frakobling af spændingen til omformeren


Fagmand

Før alle typer arbejder på omformeren skal omformeren altid kobles spændingsfri som beskrevet i dette kapitel. Overhold altid den foreskrevne rækkefølge.

ADVARSEL

Livsfare på grund af elektrisk stød, hvis et måleudstyr ødelægges af overspænding

En overspænding kan beskadige måleudstyr og medføre spænding på måleudstyrets kabinet. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre kabinettet på måleudstyret, der er under spænding.

 1. Der må kun anvendes måleudstyr med et DC-indgangsspændingsområde på op til mindst 1000 V eller højere.

Fremgangsmåde:

 1. Slå AC-ledningsbeskyttelsesafbryderen fra, og sørg for at sikre den mod genindkobling.
 2. 3188648716
 3. Indstil omformerens DC-lastadskiller på O.
 4. Vent, indtil LED'erne er slukket.
 5. 3188649100
 6. Kontrollér med et tangamperemeter, at der ikke er strøm på nogen af DC-kablerne.
 7. FARE

  Livsfare pga. strømstød ved berøring af fritlagte DC-leder eller DC-stikkontakter, hvis DC-stikforbindelser er beskadigede eller løsnede.

  Løsnes og udtrækkes DC-stikforbindelserne forkert, kan de gå i stykker og blive beskadiget, løsne sig fra DC-kablerne eller kan så ikke længere tilsluttes korrekt. DC-lederne eller DC-stikkontakterne kan blive fritlagte heraf. Berøring af DC-leder eller DC-stikkontakter, der er påtrykt spænding, medfører elektrisk stød, hvilket kan være livsfarligt eller medføre alvorlige kvæstelser.

  1. Bær isolerede handsker og brug isoleret værktøj under arbejderne på DC-stikforbindelserne.
  2. Kontrollér, at DC-stikforbindelserne er i en lydefri tilstand og at ingen DC-leder eller DC-stikkontakter er fritlagte.
  3. Løsn forsigtigt DC-stikforbindelserne, og træk dem af som beskrevet nedenfor.
  2047722252
 8. Oplås DC-stikforbinderne, og tag dem af. Sæt en flad skruetrækker eller en vinklet fjederskruetrækker (skruetrækkerbredde: 3,5 mm) i en af åbningerne på siden, og træk DC-stikforbindelserne af. Løft ikke DC-stikforbindelserne ud, men stik kun værktøjet i en af slidserne i siden for at løsne fastspændingen og træk ikke i kablet.
 9. 2371718924
 10. Konstatér med et egnet måleapparat, at der ikke er spænding på DC-indgangene mellem plus-og minuspolen.
 11. Konstatér med et egnet måleapparat, at der ikke er spænding på DC-indgangene mellem pluspolen og jord og minuspolen og jord.
 12. 2371719308
 13. Skru AC-stikket af, og træk det ud af hunstikket til AC-tilslutningen.