Vridmoment


Skruvar för att säkra växelriktaren på vägghållaren

2,5 Nm

Extra jordning

2,5 Nm

SUNCLIX-huvmutter

2,0 Nm