Tilspændingsmomenter


Skruer til sikring af omformeren på vægholderen

2,5 Nm

Ekstra jordforbindelse

2,5 Nm

SUNCLIX-omløbermøtrik

2,0 Nm