Montering af produkt


Nødvendigt ekstra monteringsmateriale (ikke inkluderet i leveringsomfanget):

 • 3 skruer, som er egnede til omformerens underlagsmateriale og vægt (diameter: mindst 6 mm)

 • 3 skiver, der er egnede til skruerne (udvendig diameter: mindst 18 mm)

 • Evt. 3 rawlplugs, som er egnede til underlagsmaterialet og skruerne

FORSIGTIG

Risiko for kvæstelser på grund af produktets vægt

Hvis produktet løftes forkert, eller hvis det falder ned under transporten eller monteringen, kan der være risiko for kvæstelser.

 1. Transportér og løft produktet forsigtigt. Vær opmærksom på produktets vægt.
 2. Bær egnet personligt beskyttelsesudstyr ved alle arbejder på produktet.

Fremgangsmåde:

 1. FORSIGTIG

  Fare for kvæstelser på grund af beskadigede ledninger

  I væggen kan der være trukket strømledninger eller andre forsyningsledninger (f.eks. til gas eller vand).

  1. Kontrollér, at der ikke er ført ledninger i væggen, som kan blive beskadiget under boringen af hullerne.
  1944213772
 2. Justér vægholderen på væggen, så den er i vater, og markér borehullernes position. Anvend i den forbindelse mindst et hul til højre og venstre og hullet forneden i midten på vægholderen. Tip: Brug hullet foroven og forneden i midten på vægholderen ved montering på en pæl.
 3. Læg vægholderen til side, og bor de markerede huller.
 4. Sæt evt. rawlplugsene i borehullerne afhængigt af underlagsmaterialet.
 5. 2024894988
 6. Skru vægholderen vandret fast med skruerne og skiverne.
 7. 2371545356
 8. Sæt omformeren i vægholderen. I den forbindelse skal de to styrenæser til højre og venstre på ribberne på omformerens bagside hænges ind på styrerillerne i vægholderen.
 9. Kontrollér, at omformeren sidder fast.
 10. 2371545740
 11. Sørg for at sikre omformeren på vægholderen. Skru til det formål på begge sider en panhovedskrue M5x12 i nederste skruehul på omformerens fastgørelseslaske, og skru skruerne fast med en Torx-skruetrækker (TX25) (drejningsmoment: 2,5 Nm).