Montera produkten


Erforderligt extra monteringsmaterial (ingår ej i leveransomfattningen):

 • 3 skruvar som lämpar sig för underlaget och växelriktarens vikt (diameter minst 6 mm)

 • 3 underläggsbrickor som lämpar sig för skruvarna (ytterdiameter: minst 18 mm)

 • Eventuellt 3 ankare som lämpar sig för underlag och skruvar

FÖRSIKTIGHET

Skaderisk genom produktens vikt

Om produkten lyfts på fel sätt eller om den faller ned under transport eller montering kan personskador uppstå.

 1. Transportera och lyft produkten försiktigt. Beakta vikten för produkten.
 2. Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid alla arbeten på produkten.

Tillvägagångssätt:

 1. FÖRSIKTIGHET

  Skaderisk på grund av trasiga ledningar

  I väggen kan det finnas elledningar eller andra matningsledningar (t.ex. för gas eller vatten).

  1. Kontrollera att inga ledningar som kan skadas vid borrningen har dragits i väggen.
  1944213772
 2. Justera vägghållaren vågrätt på väggen och markera borrhålens position. Använd då minst ett hål till höger och vänster och det nedre hålet i mitten av vägghållaren. Tips: Använd hålet uppe och nere i mitten av vägghållaren vid montering på en stolpe.
 3. Lägg vägghållaren åt sidan och borra upp de markerade hålen.
 4. Sätt eventuellt, beroende av underlag i pluggarna i hålen.
 5. 2024894988
 6. Skruva fast vägghållaren vågrätt med skruvar och underläggsbrickor.
 7. 2371545356
 8. Häng in växelriktaren i vägghållaren. De båda styrklackarna till höger och vänster på skenorna på baksidan av växelriktaren hängs in i styrspåren i vägghållaren.
 9. Kontrollera att växelriktaren sitter fast ordentligt.
 10. 2371545740
 11. Säkra växelriktaren på vägghållaren. Sätt då in en skruv med kullrigt huvud M5x12 på båda sidor i det nedre skruvhålet på växelriktarens fästdel och dra åt med en Torx-skruvmejsel (TX25) (vridmoment: 2,5 Nm).