Bij de gebruikersinterface aan- en afmelden


Nadat een verbinding met de gebruikersinterface van de omvormer is opgebouwd, wordt de aanmeldpagina geopend. Meld uzelf aan bij de gebruikersinterface zoals hierna wordt beschreven.

Gebruik van cookies

Om de gebruikersinterface juist te kunnen weergeven zijn cookies noodzakelijk. De cookies zijn nodig voor comfortabel werken. Door gebruik te maken van de gebruikersinterface gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

De eerste keer als installateur of gebruiker aanmelden

Toekennen van wachtwoord aan gebruiker en installateur

Wanneer de gebruikersinterface voor de eerste keer wordt opgevraagd, moeten de wachtwoorden voor de gebruikersgroepen Installateur en Gebruiker worden toegekend. Wanneer de omvormer in een communicatieapparaat (bijv. SMA Data Manager) wordt opgenomen en het installatiewachtwoord wordt toegekend, is het installatiewachtwoord tegelijkertijd ook het installateurswachtwoord. In dit geval moet alleen het gebruikerswachtwoord worden toegekend.

 1. Wanneer u als vakman het gebruikerswachtwoord toekent, geef dan alleen het wachtwoord aan personen die de gegevens van de omvormer via de gebruikersinterface moeten opvragen.
 2. Wanneer u als gebruiker het installateurswachtwoord toekent, geef dan alleen het wachtwoord aan personen die de toegangsrechten tot de installatie moeten ontvangen.

Installateurswachtwoord voor omvormers die in een communicatieapparaat of in het Sunny Portal worden opgenomen

Wanneer de omvormer in een communicatieapparaat (bijv. SMA Data Manager) of in een Sunny Portal-installatie kan worden opgenomen, moeten het wachtwoord voor de gebruikersgroep Installateur en het installatiewachtwoord gelijk zijn. Wanneer u via de gebruikersinterface aan de omvormer een wachtwoord voor de gebruikersgroep Installateur toekent, moet hetzelfde wachtwoord ook als installatiewachtwoord worden toegewezen.

 1. Voor alle SMA-apparaten in de installatie hetzelfde installateurswachtwoord toekennen.

Werkwijze:

 1. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Taal de gewenste taal.
 2. Voer in het veld Wachtwoord een wachtwoord voor de gebruikersgroep Gebruiker in.
 3. Voer in het veld Wachtwoord herhalen het wachtwoord opnieuw in.
 4. Kies Opslaan.
 5. Voer in het veld Nieuw wachtwoord een wachtwoord voor de gebruikersgroep Installateur in. Ken daarbij voor alle SMA-apparaten die in een installatie moeten worden opgenomen hetzelfde wachtwoord toe. Het installateurswachtwoord is tegelijkertijd het installatiewachtwoord.
 6. Voer in het veld Wachtwoord herhalen het wachtwoord opnieuw in.
 7. Kies Opslaan en aanmelding.
 • De pagina Omvormer configureren wordt geopend.

Meld u aan als installateur of gebruiker.

 1. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Taal de gewenste taal.
 2. In het vervolgkeuzemenu Gebruikersgroep de positie Installateur of Gebruiker kiezen.
 3. Voer in het veld Wachtwoord het wachtwoord in.
 4. Login kiezen.
 • De startpagina van de gebruikersinterface wordt geopend.

Meld u af als installateur of gebruiker.

 1. Kies rechts in de menubalk het menu Gebruikersinstellingen.
 2. Kies in het volgende contextmenu [Logout].
 • De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt geopend. De logout was succesvol.