Kullanıcı arabiriminde oturum açma ve kapama


Eviricinin kullanıcı arabirimiyle bir bağlantı kurulduktan sonra oturum açma sayfası açılır. Kullanıcı arabiriminde aşağıda belirtildiği şekilde oturum açın.

Çerez kullanımı

Kullanıcı arabiriminin doğru bir şekilde gösterilebilmesi için çerez kullanımı gereklidir. Çerezlere kolaylık sağlamak için gereksinim duyulmaktadır. Kullanıcı arabirimini kullanarak çerezlerin kullanımını onaylamış olursunuz.

Kullanıcı veya kurulumcu olarak ilk defa oturum açma

Kullanıcı ve kurulumcu için şifre tayini

Kullanıcı arabirimi ilk kez açıldığında Installer ve User kullanıcı grupları için şifreler tayin edilmelidir. Evirici bir iletişim cihazında (örn. SMA Data Manager) algılanmış ve sistem şifresi daha önce verilmişse, sistem şifresi aynı zamanda kurucu şifresidir. Bu duruma kullanıcı şifresi belirlenmelidir.

 1. Uzman elektrikçi olarak kullanıcı şifresini belirliyorsanız, şifreyi sadece evirici verilerini kullanıcı arayüzü üzerinden çağıracak kişilere verin.
 2. Kullanıcı olarak kurucu şifresini belirliyorsanız, şifreyi sadece sisteme erişim yetkisine sahip olacak olan kişilere verin.

Bir iletişim cihazında veya Sunny Portal içinde algılanan eviriciler için kurucu şifresi

Evirici bir iletişim cihazında (örn. SMA Data Manager) veya Sunny Portal içinde algılanabilmesi için Installer kullanıcı grubu için olan şifre ve sistem şifresi aynı olmalıdır. Eviricinin kullanıcı arabirimi üzerinden Installer kullanıcı grubu için bir şifre oluşturduğunuzda aynı şifre sistem şifresi olarak da belirlenmelidir.

 1. Sistemdeki tüm SMA cihazları için tek bir kurucu şifresi oluşturun.

Yapılacaklar:

 1. Language açılır menüsünde istediğiniz dili seçin.
 2. Password alanına User kullanıcı grubu için şifre girin.
 3. Repeat password alanına şifreyi bir kez daha girin.
 4. Save öğesini seçin.
 5. New password alanına Installer kullanıcı grubu için şifre girin. Bu sırada bir sistem içinde algılanacak tüm SMA cihazları için tek bir şifre oluşturun. Kurucu şifresi aynı zamanda sistem şifresidir.
 6. Repeat password alanına şifreyi bir kez daha girin.
 7. Save and login öğesini seçin.
 • Configuring the Device sayfası açılır.

Kurulumcu ya da kullanıcı olarak oturum açılması

 1. Language açılır menüsünde istediğiniz dili seçin.
 2. User group açılır menüsünde Installer ya da User öğesini seçin.
 3. Password alanında şifreyi girin.
 4. Login öğesini seçin.
 • Kullanıcı arabirimi başlangıç sayfası açılır.

Kurulumcu ya da kullanıcı olarak oturum kapatma

 1. Sağ taraftaki menü çubuğunda User settings menüsünü seçin.
 2. İçerik menüsünde [Logout] öğesini seçin.
 • Kullanıcı arabiriminin oturum açma sayfası açılır. Sistemden başarıyla çıktınız.