Kasutajaliidesesse sisselogimine ja sealt väljalogimine


Kui on loodud ühendus vaheldi kasutajaliidesega, avaneb sisselogimisleht. Logige kasutajaliidesesse sisse nii, nagu on alljärgnevalt kirjeldatud.

Küpsiste kasutamine

Kasutajaliidese õigeks kuvamiseks on vajalikud küpsised. Küpsiseid on vaja mugavuse eesmärgil. Kasutajaliidese kasutamisega nõustute te küpsiste kasutamisega.

Esimesel korral sisselogimine paigaldaja või kasutajana

Parooli määramine kasutajale ja paigaldajale

Kui kasutajaliides avatakse esimest korda, tuleb määrata paroolid kasutajarühmadele Paigaldaja ja Kasutaja. Kui vaheldit kasutatakse sideseadmes (nt SMA Data Manager) ja määratud on seadme parool, on seadme parool samaaegselt ka paigaldaja parool. Sel juhul tuleb määrata üksnes kasutaja parool.

 1. Kui määrate kasutaja salasõna kui spetsialist, annate parooli ainult nendele isikutele, kes peavad kasutajaliidese kaudu laadima vaheldi andmeid.
 2. Kui te määrate paigaldaja parooli kui kasutaja, annate te parooli üksnes isikutele, kellel peab olema seadmele juurdepääsu õigus.

Paigaldaja parool vahelditele, mida kasutatakse sideseadmes või Sunny Portalis.

Selleks et kasutada vaheldit sideseadmes (nt SMA Data Manager) või Sunny Portali seadmes, peavad parool kasurajarühmale Paigaldaja ja seadme parool ühtima. Kui te määrate vaheldi kasutajaliidese kaudu parooli kasutajarühmale Paigaldaja, tuleb sama parool määrata ka seadme parooliks.

 1. Määrake kõikidele SMA seadmetele süsteemis ühtne paigaldaja parool.

Meetod:

 1. Valige ripploendist Keel soovitud keel.
 2. Sisestage väljale Parool kasutajarühma Kasutaja parool.
 3. Sisestage väljale Korrake parooli uuesti parool.
 4. Valige Salvesta.
 5. Sisestage väljale Uus parool parool kasutajarühmale Paigaldaja. Seejuures määrake kõikidele SMA seadmetele, mis tuleb kaasata ühte süsteemi, ühtne parool. Paigaldaja parool on samal ajal ka süsteemi parool.
 6. Sisestage väljale Korrake parooli uuesti parool.
 7. Valige Salvestamine ja logimine.
 • Avaneb lehekülg Vaheldi konfigureerimine.

Paigaldaja või kasutajana sisselogimine

 1. Valige ripploendist Keel soovitud keel.
 2. Valige ripploendist Kasutajarühm kirje Paigaldaja või Kasutaja.
 3. Sisestage väljale Parool parool.
 4. Valige Logimine.
 • Avaneb kasutajaliidese avaleht.

Paigaldaja või kasutajana väljalogimine

 1. Valige menüüribalt menüü Kasutaja seaded.
 2. Valige järgmises kontekstimenüüs [Väljalogimine].
 • Avaneb kasutajaliidese sisselogimisleht. Väljalogimine õnnestus.