Logga in och logga ut på användargränssnittet


Efter att en anslutning har skapats till växelriktarens användargränssnitt öppnas inloggningssidan. Logga in i användargränssnittet såsom beskrivs nedan.

Användning av cookies

För att visa användargränssnittet korrekt behövs cookies. Cookies används med syftet att göra det bekvämt. Genom att nyttja användargränssnittet godkänner du användningen av cookies.

Logga in första gången som installatör eller användare

Bestämma lösenord för användare och installatör

När användargränssnittet öppnas första gången, måste man bestämma lösenorden för användargrupperna Installer och User. Om växelriktaren har identifierats i en kommunikationsenhet (t.ex. SMA Data Manager) och anläggningens lösenord har bestämts, är anläggningens lösenord samtidigt också installatörslösenordet. I detta fall måste endast användarlösenordet bestämmas

 1. Om du som fackman bestämmer användarlösenordet, lämna endast ut lösenordet till personer som ska anropa uppgifterna för växelriktaren via användargränssnittet.
 2. Om du som användare bestämmer installatörslösenordet, lämna endast ut lösenordet till personer som ska får åtkomstbehörighet till anläggningen.

Installatörslösenord för växelriktare som ska identifieras i en kommunikationsenhet eller i Sunny Portal.

För att växelriktaren ska kunna identifieras i en kommunikationsenhet (t.ex. SMA Data Manager) eller i en Sunny Portal-anläggning, måste lösenordet för användargruppen Installer och anläggningens lösenord överensstämma. Om du bestämmer ett lösenord för användargruppen Installer via växelriktarens användargränssnitt måste även samma lösenord ställas in som anläggningslösenord.

 1. Ställ in ett enhetligt installatörslösenord för alla SMA-enheter i anläggningen.

Tillvägagångssätt:

 1. Välj det önskade språket i rullgardinslistan Språk.
 2. I fältet Password skriver du in ett lösenord för användargruppen User.
 3. I fältet Repeat password skrivs lösenordet in igen.
 4. Välj Save.
 5. I fältet New password skriver du in ett lösenord användargruppen Installer. Bestäm då ett enhetligt lösenord för alla SMA-enheter som ska identifieras i en anläggning. Installatörslösenordet är samtidigt anläggningens lösenord.
 6. I fältet Repeat password skrivs lösenordet in igen.
 7. Välja Save and login.
 • Sidan Konfigurera växelriktare öppnas.

Logga in som installatör eller användare

 1. Välj det önskade språket i rullgardinslistan Språk.
 2. I rullgardinslistan Användargrupp väljer du posten Installatör eller Användare.
 3. Skriv in lösenordet i fältet Lösenord.
 4. Välj Logga in.
 • Startsidan för användargränssnittet öppnas.

Logga ut som installatör eller användare

 1. I menyraden till höger väljer du menyn Användarinställningar.
 2. I den efterföljande kontextmenyn väljer du [Logga ut].
 • Inloggningssidan för användargränssnittet öppnas. Utloggningen har utförts.