Rengøring af omformeren


BEMÆRK

Beskadigelse på grund af rengøringsmidler

Ved anvendelse af rengøringsmidler kan produktet og produktdele blive beskadiget.

  1. Rengør udelukkende produktet og alle produktdele med en klud fugtet med klart vand.
  • Kontrollér, at omformeren er fri for støv, løv og anden smuds.