Rengöra växelriktaren


OBSERVERA

Skador genom rengöringsmedel

Produkten och produktkomponenter kan skadas vid användning av rengöringsmedel.

  1. Produkten och alla produktkomponenter får endast rengöras med en trasa som är fuktad med rent vatten.
  • Se till att växelriktaren är fri från damm, löv och annan smuts.