Anslut RS485-apparater


Kvalificerad personal

Erforderligt extra material (ingår ej i leveransomfattningen):

 • 1 kommunikationskabel för RS485-Kommunikation

 • 1 M12-kontakt, 4 polig

Signalkonfiguration:

Uttag

Signal

TS4 Gateway

Sunny WebBox

Sunny Boy Control

Ledarfärg

1

GND

-

5

5

2

+12 V

+

-

-

3

Data-

B

7

8

4

Data+

A

2

3

Tillvägagångssätt:

 1. FARA

  Livsfara genom elektrisk stöt

  1. Koppla växelriktaren spänningsfri Koppla växelriktaren spänningsfri).
 2. Konfektionera M12-kontakten och anslut RS485-kabeln till kontakten (se anvisningen till M12-kontakten).
 3. Se till att alla ledare är korrekt anslutna på M12-kontakten.
 4. 3190761228
 5. Skruva bort skyddet från uttaget för RS485-kommunikationsanslutningen.
 6. 3190764300
 7. Sätt in M12-kontakten i uttaget för RS485-kommunikationsanslutningen och dra åt. Rikta då kontakten så att uttagets styrklack på växelriktaren förs in i styrspåret på kontakten.