Skapa anslutning via ethernet i det lokala nätverket


Ny IP-adress vid anslutning till ett lokalt nätverk

När produkten är ansluten till ett lokalt nätverk (t.ex. via en router) får produkten en ny IP-adress. Beroende på konfigurationssätt tilldelas den nya IP-adressen antingen automatiskt av DHCP-servern (router) eller manuellt av dig. När konfigurationen har avslutats går det endast att nå produkten via följande åtkomstadresser:

 1. Allmängiltig åtkomstadress: IP-adress, vilken har tilldelats manuellt eller av DHCP-servern (router) (fastställs med nätverksskannerprogram eller nätverkskonfiguration för routern).
 2. Åtkomstadress för Apple- och Linux-system: SMA[serienummer].local (t.ex SMA0123456789.local)
 3. Åtkomstadress för Windows- och Android-system: http://SMA[serienummer] (t.ex http://SMA0123456789)

Förutsättningar:

 • Produkten måste vara ansluten till det lokala nätverket med en nätverkskabel (t.ex. via en router).

 • Produkten måste vara integrerad i det lokala nätverket. Tips: du har olika möjligheter att integrera produkten med hjälp av installationsassistenten i det lokala nätverket.

 • Det måste finnas en terminal (t.ex. dator, surfplatta eller smartphone).

 • Terminalen måste befinna sig i samma lokala nätverk som produkten.

 • Någon av följande webbläsare i aktuell version måste vara installerad i terminalen: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer eller Safari.

 • För att ändra nätrelevanta inställningar när de 10 första inmatningstimmarna har gått eller när installationsassistenten har avslutats, måste SMA Grid Guard-koden från installatören finnas (se ”Application for SMA Grid Guard Code” under www.SMA-Solar.com).

Tillvägagångssätt:

 1. Öppna webbläsaren i din terminal, skriv in IP-adressen för växelriktaren på webbläsarens adressrad och tryck på Enter-knappen.
 2. Webbläsare meddelar säkerhetslucka

  Efter att IP-adressen skrivits in, kan ett meddelande komma att anslutningen till växelriktarens användargränssnitt inte är säker. SMA Solar Technology AG garanterar användargränssnittets säkerhet.

  1. Fortsätta att ladda användargränssnittet.
 • Inloggningssidan för användargränssnittet öppnas.