Skapa direktanslutning via ethernet


Förutsättningar:

 • Produkten måste ha tagits i drift.

 • Det måste finnas en terminal (t.ex. dator) med ethernet-gränssnitt.

 • Produkten måste vara direkt ansluten till terminalen.

 • Någon av följande webbläsare i aktuell version måste vara installerad i terminalen: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer eller Safari.

 • För att ändra nätrelevanta inställningar när de 10 första inmatningstimmarna har gått eller när installationsassistenten har avslutats, måste SMA Grid Guard-koden från installatören finnas (se ”Application for SMA Grid Guard Code” under www.SMA-Solar.com).

Tillvägagångssätt:

 1. Öppna webbläsaren på din enhet och skriv in IP-adressen 169.254.12.3 på adressraden och tryck på Enterknappen.
 2. Webbläsare meddelar säkerhetslucka

  Efter att IP-adressen har bekräftats genom att man trycker på Enter-knappen, kan ett meddelande komma som informerar om att anslutningen till växelriktarens användargränssnitt inte är säker. SMA Solar Technology AG garanterar att det är säkert att öppna användargränssnittet.

  1. Fortsätta att ladda användargränssnittet.
 • Inloggningssidan för användargränssnittet öppnas.