Directe verbinding via ethernet maken


Voorwaarden:

 • Het product moet in bedrijf zijn gesteld.

 • Er moet een eindapparaat (bijv. computer) met ethernet-interface beschikbaar zijn.

 • Het product moet direct met het eindapparaat zijn verbonden.

 • Een van de volgende internetbrowsers moet in de meest actuele versie op het eindapparaat zijn geïnstalleerd: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer of Safari.

 • Voor de wijziging van netgerelateerde instellingen na afloop van de eerste 10 uren of na afronding van de installatie-wizard moet de SMA Grid Guard-code van de installateur beschikbaar zijn (zie "Application for SMA Grid Guard Code" op www.SMA-Solar.com).

Werkwijze:

 1. Internetbrowser van uw apparaat openen en in de adresregel het IP-adres 169.254.12.3 invoeren en op de enter-toets drukken.
 2. Internetbrowser met beveiligingsprobleem

  Nadat het IP-adres door indrukken van de enter-toets is bevestigd, kan een melding optreden, die erop wijst, dat de verbinding met de gebruikersinterface van de omvormer niet veilig is. SMA Solar Technology AG garandeert, dat het oproepen van de gebruikersinterface veilig is.

  1. Laden van de gebruikersinterface voortzetten.
 • De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt geopend.