Deaktivering af beskyttelsesleder-overvågning


Fagmand

Hvis omformeren installeres i et IT-net eller en anden netform, hvor det er nødvendigt at deaktivere beskyttelseslederovervågningen, skal beskyttelseslederovervågningen deaktiveres på følgende måde.

Den grundlæggende fremgangsmåde til ændring af driftsparametrene er beskrevet i et andet kapitel Ændring af driftsparametre).

Fremgangsmåde:

  • Stil parameteren PE connection monitoring i parametergruppen Grid monitoring > Grid monitoring > Country standardOff.