Aardleidingsbewaking uitschakelen


Vakman

Als de omvormer binnen een IT-net of binnen een andere netvorm wordt geïnstalleerd waarvoor het nodig is de aardleidingsbewaking te deactiveren, deactiveer de aardleidingsbewaking dan op de volgende manier.

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven Bedrijfsparameters wijzigen).

Werkwijze:

  • In de parametergroep Netbewaking > netbewaking > landennorm de parameter PE aansluitbewaking op Uit instellen.