Maadoitusjohdinvalvonnan passivointi


Ammattiehenkilöstö

Jos invertteri asennetaan IT-verkkoon tai muuhun verkkomuotoon, jolloin maadoitusjohdinvalvonta täytyy passivoida, passivoi maadoitusjohdinvalvonta seuraavan menettelyn mukaisesti.

Käyttöparametrien muuttamisen perusmenettely on kuvailtu toisessa luvussa Käyttöparametrien muuttaminen).

Toimintaohjeet:

  • Aseta parametriryhmässä Grid monitoring > Grid monitoring > Country standard (Verkon valvonta > Verkon valvonta > Maastandardi) parametrin PE connection monitoring (PE-liitännän valvonta) asetukseksi Off (Pois).