Verbinding via WLAN in lokaal netwerk maken


Nieuw IP-adres bij verbinding met een lokaal netwerk

Wanneer het product via een netwerkkabel met een lokaal netwerk is verbonden (bijv. via een router), krijgt het product een nieuw IP-adres. Afhankelijk van de soort configuratie wordt het nieuwe IP-adres automatisch door de DHCP-server (router) of handmatig door u toegekend. Na afronding van de configuratie is het product alleen nog via de volgende adressen bereikbaar:

 1. Algemeen toegangsadres: IP-adres dat handmatig of door DHCP-server (router) is toegekend (te vinden via netwerkscanner-software of netwerkconfiguratie van de router).
 2. Toegangsadres voor Apple- en Linux-systemen: SMA[serienummer].local (bijv. SMA0123456789.local)
 3. Toegangsadres voor Windows- en Android-systemen: http://SMA[seriennummer] (bijv. http://SMA0123456789)

Voorwaarden:

 • Het product moet in bedrijf zijn gesteld.

 • Het product moet in het lokale netwerk zijn geïntegreerd. Tip: u heeft verschillende mogelijkheden het product met behulp van de installatie-wizard in het lokale netwerk op te nemen.

 • Er moet een eindapparaat (bijvoorbeeld computer, tablet of smartphone) aanwezig zijn.

 • Het eindapparaat moet zich in hetzelfde lokale netwerk bevinden als het product.

 • Een van de volgende internetbrowsers moet in de meest actuele versie op het eindapparaat zijn geïnstalleerd: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer of Safari.

 • Voor de wijziging van netgerelateerde instellingen na afloop van de eerste 10 uren of na afronding van de installatie-wizard moet de SMA Grid Guard-code van de installateur beschikbaar zijn (zie "Application for SMA Grid Guard Code" op www.SMA-Solar.com).

Import en export van bestanden bij eindapparaten met iOS-besturingssysteem niet mogelijk

Bij mobiele eindapparaten met iOS-besturingssysteem is uit technische overwegingen de import en export van bestanden (bijv. de import van een omvormerconfiguratie, het opslaan van de actuele omvormerconfiguratie of de export van gebeurtenissen en parameters) niet mogelijk.

 1. Voor het importeren en exporteren van bestanden een eindapparaat zonder iOS-besturingssysteem gebruiken.

Werkwijze:

 1. In de adresregel van de internetbrowser het IP-adres van de omvormer invoeren.
 2. De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt geopend.