Etablering af forbindelse via WLAN i det lokale netværk


Ny IP-adresse ved forbindelse med et lokalt netværk

Hvis produktet er forbundet med et lokalt netværk (f.eks. via en router), modtager produktet en ny IP-adresse. Afhængigt af konfigurationstypen tildeles den nye IP-adresse enten automatisk af DHCP-serveren (router) eller manuelt af dig. Når konfigurationen er afsluttet, er produktet kun tilgængeligt via følgende adgangsadresser:

 1. Almengyldig adgangsadresse: IP-adresse, der tildeles manuelt eller af DHCP-serveren (router) (beregning via netværksscanner-software eller routerens netværkskonfiguration).
 2. Adgangsadresse for Apple- og Linux-systemer: SMA[serial number].local (f.eks. SMA0123456789.local)
 3. Adgangsadresse for Windows- og Android-systemer: http://SMA[serial number] (f.eks. http://SMA0123456789.local)

Forudsætninger:

 • Produktet skal være taget i drift.

 • Produktet skal være integreret i det lokale netværk. Tip: Du har forskellige muligheder for at integrere produktet i det lokale netværk ved hjælp af installationsassistenten.

 • Der skal være en slutenhed (f.eks. computer, tablet-pc eller smartphone) til rådighed.

 • Slutenheden skal være i samme lokale netværk som produktet.

 • En af følgende webbrowsere skal være installeret i sin aktuelle version på slutenheden: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer eller Safari.

 • For at ændre netrelevante indstillinger, når de første 10 tilførselstimer er forløbet, eller når installationsassistenten er afsluttet, skal installatørens SMA Grid Guard-kode være til rådighed (se "Application for SMA Grid Guard-Code" på www.SMA-Solar.com).

Import og eksport af filer er ikke mulig med slutenheder, der anvender iOS-styresystemet.

Ved mobile slutenheder med iOS-styresystemet er det af tekniske grunde ikke muligt at importere og eksportere filer (f.eks. at importere en omformerkonfiguration, at gemme den aktuelle omformerkonfiguration eller at eksportere hændelser og parametre).

 1. Anvend en slutenhed uden iOS-styresystem til import og eksport af filer.

Fremgangsmåde:

 1. Indtast omformerens IP-adresse i webbrowserens adresselinje.
 2. Brugerfladens login-side åbnes.