Sunny Tripower 8.0 / 10.0


STP8.0-3 AV-40

STP10.0-3 AV-40

Generaatori maksimaalne võimsus

15000 Wp

15000 Wp

Maksimaalne sisendpinge

1000 V

1000 V

MPP-pingevahemik

260 V kuni 800 V

320 V kuni 800 V

Mõõdetav sisendpinge

580 V

580 V

Minimaalne sisendpinge

125 V

125 V

Sisendpinge käivitamisel

150 V

150 V

Maksimaalne sisendpinge, sisend A

20 A

20 A

Maksimaalne sisendvool, sisend B

12 A

12 A

Maksimaalne lühisvool, sisend A*

30 A

30 A

Maksimaalne lühisvool, sisend B*

18 A

18 A

Maksimaalne tagasivool fotoelektrilises generaatoris

0 A

0 A

Sõltumatute MPP-sisendite arv

2

2

Stringid, sisend A

2

2

Stringid, sisend B

1

1

Ülepinge kategooria IEC 60664-1 kohaselt

II

II

* IEC 62109-2 kohaselt: ISC PV

Vahelduvoolu väljund

STP8.0-3 AV-40

STP10.0-3 AV-40

Mõõdetav võimsus 230 V, 50 Hz korral

8000 W

10000 W

Maksimaalne vahelduvvoolu näivvõimsus cos φ = 1

8000 VA

10000 VA

Mõõdetav võrgupinge

230 V

230 V

Vahelduvvoolu nimipinge

3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V

3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V

Vahelduvvoolu pingevahemik*

180 V kuni 280 V

180 V kuni 280 V

Vahelduvvoolu nimivool 220 V juures

3 x 12,1 A

3 x 14,5 A

Vahelduvvoolu nimivool 230 V juures

3 x 11,6 A

3 x 14,5 A

Vahelduvvoolu nimivool 240 V juures

3 x 11,1 A

3 x 13,9 A

Maksimaalne väljundvool

3 x 12,1 A

3 x 14,5 A

Väljundvoolu harmoonmoonutus vahelduvvoolu pinge harmoonmoonutuse < 2% ja mõõdetava võimsuse vahelduvvoolu võimsuse > 50% korral

< 3 %

< 3 %

Maksimaalne väljundvool vea korral

30 A

36 A

Lülitusvool

< 20% nimivoolust maksimaalselt 10 ms

< 20% nimivoolust maksimaalselt 10 ms

Mõõdetav võrgusagedus

50 Hz

50 Hz

Vahelduvvoolu võrgusagedus*

50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz

Töövahemik vahelduvvoolu võrgusageduse 50 Hz korrral

45 Hz kuni 55 Hz

45 Hz kuni 55 Hz

Töövahemik vahelduvvoolu võrgusageduse 60 Hz korral

55 Hz kuni 65 Hz

55 Hz kuni 65 Hz

Võimsustegur mõõdetava võimsuse korral

1

1

Nihketegur cos φ, seatav

0,8 positiivne kuni 0,8 negatiivne

0,8 positiivne kuni 0,8 negatiivne

Toitefaasid

3

3

Ühendusfaasid

3

3

Ülepinge kategooria IEC 60664-1 kohaselt

III

III

* Vastavalt seatud riigiandmebaasile

Kasutegur

STP8.0-3 AV-40

STP10.0-3 AV-40

Maksimaalne kasutegur, ηmax

98,2 %

98,2 %

Euroopa kasutegur, ηEU

97,4 %

97,6 %