Invertterin käyttöönotto


Ammattiehenkilöstö

Edellytykset:

 • Vaihtovirran johtosuojakytkin täytyy mitoittaa ja asentaa oikein.

 • Invertteri täytyy asentaa oikein.

 • Kaikki kaapelit täytyy liittää oikein.

Toimintaohjeet:

 1. Kytke vaihtovirran johtosuojakytkin päälle.
 2. 3195129740
 3. Aseta invertterin DC-kuormakytkin asentoon I.
 4. Kaikki 3 LED:iä syttyvät. Alkuvaihe käynnistyy.
 5. Invertterin alkuvaiheessa asennetaan haluttu laiteohjelmisto.
 6. Kaikki 3 LED:iä sammuvat jälleen noin 90 sekunnin kuluttua.
 7. Vihreä LED alkaa vilkkua ja kun inventteri on yhdistetty Speedwiren kautta, myös sininen LED alkaa vilkkua. Jos vihreä LED vilkkuu vielä jonkin ajan päästä, syöttökäytön kytkeytymisehdot eivät vielä täyty. Heti kun syöttökäytön ehdot täyttyvät, invertteri aloittaa syöttökäytön ja vihreä LED palaa tasaisesti tai välkkyy käytettävissä olevasta tehosta riippuen.
 8. Jos punainen LED palaa, on vika, joka täytyy korjata Vianetsintä).