Idriftsættelse af omformeren


Fagmand

Forudsætninger:

 • AC-belastningsafbryderen skal være dimensioneret og installeret korrekt.

 • Omformeren skal være monteret korrekt.

 • Alle kabler skal være tilsluttet korrekt.

Fremgangsmåde:

 1. Slå AC-belastningsafbryderen til.
 2. 3195129740
 3. Indstil omformerens DC-belastningsafbryder på position I.
 4. Alle 3 LED'er lyser. Startfasen begynder.
 5. I omformerens startfase installeres den ønskede firmware.
 6. Efter ca. 90 sekunder slukker alle 3 LED'er igen.
 7. Den grønne LED begynder at blinke, og hvis omformeren er forbundet via Speedwire, begynder også den blå LED at blinke. Hvis den grønne LED stadig blinker efter nogen tid, er tilkoblingsbetingelserne for tilførselsdriften endnu ikke opfyldt. Så snart betingelserne for tilførselsdriften er opfyldt, starter omformeren med tilførselsdriften, og afhængigt af effekten til rådighed lyser den grønne LED permanent eller pulserer.
 8. Hvis den røde LED lyser, foreligger en fejl, som skal afhjælpes Fejlsøgning).