Ta växelriktaren i drift


Kvalificerad personal

Förutsättningar:

 • Likströmsdvärgbrytaren måste vara korrekt dimensionerad och installerad.

 • Växelriktaren måste vara korrekt monterad.

 • Alla kablar måste vara korrekt anslutna.

Tillvägagångssätt:

 1. Koppla in likströmsdvärgbrytaren.
 2. 3195129740
 3. Sätt lastfrånskiljaren för likström för växelriktaren i läget I.
 4. Alla 3 lysdioder tänds. Startfasen påbörjas.
 5. Under växelriktarens startfas laddas önskad firmware.
 6. Efter ca. 90 sekunder slocknar alla 3 lysdioder igen.
 7. Den gröna lysdioden börjar blinka och när växelriktaren än ansluten via Speedwire börjar dessutom den blåa lysdioden att blinka. Om den gröna lysdioden fortfarande blinkar efter en stund, har ännu inte tillkopplingsvillkoren för matardriften uppfyllts. Så snart villkoren för matardriften är uppfyllda, börjar växelriktaren med matardriften och beroende på tillgänglig effekt lyser den gröna lysdioden eller pulserar.
 8. Om den röda lysdioden lyser finns ett fel som måste åtgärdas Felsökning).