AC-liitännän edellytykset


Vaihtovirtakaapeleita koskevat vaatimukset:

 • Johdintyyppi: kuparilanka

 • Ulkohalkaisija: 8 mm - 21 mm

 • Johtimen poikkipinta-ala: 1,5 mm² - 6 mm²

 • Kuorintapituus: 12 mm

 • Vaipan kuorintapituus: 50 mm

 • Kaapeli täytyy mitoittaa johtojen mitoitusta koskevien paikallisten ja maakohtaisten määräysten mukaan, joiden mukaan voidaan laskea vähimmäispoikkipintaa koskevat vaatimukset. Vaikutussuureet kaapelin mitoitukseen ovat esim. AC-nimellisvirta, kaapelin tyyppi, asennustapa, ryhmittely, ympäristölämpötila ja maksimit toivotut johtohäviöt (johtohäviöiden laskenta, katso mitoitusohjelmisto "Sunny Design" alkaen ohjelmistoversiosta 2.0 osoitteesta www.SMA-Solar.com).

Maadoitusjohdolle asetetut vaatimukset:

Hienosäikeisten johdinten käyttö

Voit käyttää jäykkää johdinta tai taipuisaa hienosäikeistä johdinta.

 1. Jos käytetään hienosäikeistä johdinta, se on puristettava kaksinkertaisesti rengaskaapelikengällä. Varmista, ettei vedettäessä eikä taivutettaessa näy kuorittua johdinta. Rengaskaapelikengällä taataan näin riittävä vedonpoisto.
 • Maadoitusjohdon poikkipinta: enintään 10 mm²

Kuormakytkimet ja johtosuoja:

HUOMIO

Ruuvisulakkeiden käyttö virrankatkaisijana vaurioittaa invertteriä

Ruuvisulakkeet (esim. DIAZED-sulake tai NEOZED-sulake) eivät ole kuormakytkimiä.

 1. Ruuvisulakkeita ei saa käyttää kuormakytkiminä.
 2. Käytä kuormakytkintä tai johtosuojakytkintä virrankatkaisijana (mitoitustietoja ja -esimerkkejä on teknisissä tiedoissa ”Circuit Breaker” (Katkaisija) osoitteessa www.SMA-Solar.com).
 • Järjestelmissä, joissa on useita inverttereitä, kukin invertteri on suojattava omalla johtosuojakytkimellä. Silloin on noudatettava maksimia sallittua sulakesuojausta Tekniset tiedot). Näin vältetään jäännösjännitteen jääminen kyseiseen kaapeliin katkaisun jälkeen.

 • Inverttereiden ja johtosuojakytkinten välille asennettavat laitteet on suojattava erillisillä sulakkeilla.

Vikavirran valvontayksikkö:

Invertteri ei tarvitse käyttöä varten ulkoista vikavirtasuojakytkintä. Kun paikalliset määräykset vaativat vikavirtasuojakytkintä, seuraavat tiedot on huomioitava:

 • Invertteri on laiteohjelmistoversiosta 3.00.05.R alkaen yhteensopiva tyypin A ja B vikavirtasuojakytkinten kanssa, joiden nimellisvikavirta on vähintään 30 mA (tietoja vikavirtasuojakytkimen valinnasta on teknisissä tiedoissa ”Criteria for Selecting a Residual-Current Device” (Vikavirtasuojan valintaperusteet), kohta www.SMA-Solar.com). Järjestelmän jokainen invertteri on liitettävä yleiseen sähköverkkoon oman vikavirtasuojakytkimen kautta.

 • Käytettäessä vikavirtasuojakytkimiä nimellisvikavirralla 30 mA nimellisvikavirta on säädettävä invertterissä Vikavirtasuojakytkimen nimellisvikavirran asetus). Silloin invertteri vähentää käytöstä johtuvia vuotovirtoja ja estää vikavirtasuojakytkimen ei-toivotun toiminnan.

Ylijänniteluokka:

Invertteriä voidaan käyttää ylijänniteluokan III verkoissa ja alhaisemmissa standardin IEC 60664-1 mukaan. Se tarkoittaa, että invertteri voidaan liittää pysyvästi rakennuksen verkkoliityntäpisteeseen. Jos pitkiä johtoreittejä asennetaan ulos, tarvitaan ylimääräisiä toimenpiteitä ylijänniteluokan IV alentamiseksi ylijänniteluokaksi III (katso tekniset tiedot ”Overvoltage protection” (Ylijännitesuoja) osoitteesta www.SMA-Solar.com).

Maadoitusjohdinvalvonta:

Invertteri on varustettu maadoitusjohdinvalvonnalla. Maadoitusjohdinvalvonta tunnistaa, kun liitettynä ei ole yhtään maadoitusjohdinta ja erottaa invertterin tässä tapauksessa yleisestä sähköverkosta. Asennuspaikasta ja verkkomuodosta riippuen voi olla järkevää passivoida maadoitusjohdinvalvonta. Tämä voi olla välttämätöntä esim. Delta-IT-verkossa ja muissa verkkomuodoissa, kun käytettävissä ei ole nollajohdinta, ja haluat asentaa invertterin 2 vaiheen välille. Jos sinulla on tähän liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä sähköntoimittajaan tai SMA Solar Technology AG:hen.

Turvallisuus standardin IEC 62109 mukaan maadoitusjohdinvalvonnan ollessa passivoituna

Jotta maadoitusjohdinvalvonnan ollessa passivoituna taataan IEC 62109:n mukainen turvallisuus, invertteriin on liitettävä ylimääräinen maadoitus.

 1. Liitä ylimääräinen maadoitus, jonka poikkipinta on vähintään 10 mm² Ylimääräisen maadoituksen liittäminen). Näin vältetään kosketusvirta, jos maadoitusjohdin pettää vaihtovirtapistokkeen liitinosassa.

Liitäntä lisämaadoitukseen

Joissakin maissa vaaditaan ehdottomasti lisämaadoitus. Noudata kaikissa tapauksissa paikan päällä voimassa olevia määräyksiä.

 1. Jos tarvitaan ylimääräinen maadoitus, liitä ylimääräinen maadoitus, jonka poikkipinta on vähintään 10 mm² Ylimääräisen maadoituksen liittäminen). Näin vältetään kosketusvirta, jos maadoitusjohdin pettää vaihtovirtapistokkeen liitinosassa.