AC bağlantısı için ön koşullar


AC kablolarında aranan koşullar:

 • İletken tipi: Bakır tel

 • Dış çap: 8 mm ila 21 mm

 • İletken kesiti: 1,5 mm² ila 6 mm²

 • Soyma uzunluğu: 12 mm

 • Soyma uzunluğu: 50 mm

 • Kablo boyutları, minimum iletken kesitleriyle ilgili gereksinimlerin belirlendiği yerel ve ulusal kablo boyutlandırma yönetmeliklerine uygun şekilde tasarlanmış olmalıdır. AC anma akımı, kablonun türü, döşeme yöntemi, kablo gruplaması, ortam sıcaklığı ve beklenen azami iletken kayıpları, kablonun boyutlandırılmasında esası oluşturan faktörlerdir (İletken kayıplarının hesaplanması için, www.SMA-Solar.com adresinde "Sunny Design" tasarım yazılımı sürüm 2.0 ve üzerine bakın).

Topraklama kablosu ile ilgili gereklilikler:

İnce telli iletkenlerin kullanımı

Sert bir iletken veya esnek, ince telli bir iletken kullanabilirsiniz.

 1. İnce telli bir iletken kullanıldığında, bu iletken bir halkalı kablo pabucuyla iki defa sıkılmalıdır. Bu arada, çekme veya bükme sırasında izolesiz bir iletken görünmediğinden emin olun. Böylece, halkalı kablo pabucunun yardımıyla yeterli bir çekme emniyeti sağlanmış olur.
 • Topraklama kablosunun kesiti: maksimum 10 mm²

Kesici anahtar ve hat koruması:

UYARI

Eviricinin, devre kesici anahtar olarak buşonlu sigortaların kullanılması nedeniyle hasar görmesi

Buşonlu sigortalar (örn. D sistemi (Diazed) veya NEOZED sigortası) kesici anahtar değildir.

 1. Devre kesici anahtar olarak buşonlu sigorta kullanmayın.
 2. Devre kesme tertibatı olarak bir devre kesici anahtar veya minyatür devre kesici kullanın (düzenlemeyle ilgili bilgiler ve örnekler için bkz. www.SMA-Solar.com adresinde "Circuit Breaker" (Devre kesici anahtar) teknik bilgisi).
 • Birden fazla eviriciye sahip olan sistemlerde her evirici kendine ait bir devre kesici ile emniyete alınmalıdır. Müsaade edilen maksimum sigorta korumasına uyulmalıdır Teknik veriler). Bu sayede ilgili kabloda bağlantı kesildikten sonra artık gerilim olmasını önlersiniz.

 • Evirici ve devre kesici arasında kalan yükler ayrıca sigortalanmalıdır.

Kaçak akım izleme ünitesi:

Eviricide işletim için harici kaçak akım rölesine gerek yoktur. Yerel düzenlemeler doğrultusunda kaçak akım rölesi gerekli olduğunda, aşağıdaki koşullar dikkate alınmalıdır:

 • Ürün yazılımı sürümü 3.00.05.R ve üzeri olan evirici, 30 mA veya üzeri nominal kaçak akım değerine sahip A ve B tipi kaçak akım röleleri ile uyumludur (kaçak akım rölesinin seçimine ilişkin bilgiler için bkz. teknik bilgi "Criteria for Selecting a Residual-Current Device" (Kaçak akım koruma rölesi seçimiyle ilgili kriterler), bölüm www.SMA-Solar.com). Sistemdeki her evirici, kendi kaçak akım rölesi kullanılarak şehir şebekesine bağlanmalıdır.

 • Nominal kaçak akım değeri 30 mA olan kaçak akım röleleri kullanıldığında, nominal kaçak akım değeri eviricide ayarlanmalıdır Kaçak akım rölesinin nominal kaçak akımının ayarlanması). Bu şekilde evirici, işletim koşullarına bağlı sızıntı akımlarını azaltır ve kaçak akım rölesinin yanlış şekilde devreye girmesini önler.

Yüksek gerilim kategorisi:

Evirici, IEC 60664-1 uyarınca Yüksek gerilim kategorisi III veya daha düşük olan şebekelerde kullanılabilir. Başka bir deyişle evirici, bir bina içerisindeki şebeke bağlantı noktasına kalıcı olarak bağlanabilir. Açık havada uzun kablolar kullanılarak yapılan kurulumlarda, Yüksek gerilim kategorisi IV'ü Yüksek gerilim kategorisi III'e düşürmek için ek önlemler alınması gerekir (www.SMA-Solar.com adresinde "Overvoltage Protection" (Yüksek gerilim koruması) teknik bilgisine bakın).

Koruyucu iletken takip ünitesi:

Evirici, bir koruyucu iletken takip ünitesi ile donatılmıştır. Koruyucu iletken takip ünitesi, bir koruyucu iletkenin bağlı olmadığını algılayarak eviriciyi bu durumda elektrik şebekesinden ayırır. Kurulum yerine ve ağ biçimine göre, koruyucu iletken takip ünitesinin devre dışı bırakılması mantıklı olabilir. Bu durum, örneğin nötr iletken bulunmayan ve eviriciyi 2 faz arasına kurmak istediğiniz takdirde bir Delta-IT şebekesinde veya farklı şebeke biçimlerinde gerekli olabilir. Buna yönelik sorularınız olduğunda, ağ sunucunuzla veya SMA Solar Technology AG ile iletişime geçiniz.

Devre dışı bırakılmış koruyucu iletken takip ünitesinde IEC 62109 doğrultusunda güvenlik

Koruyucu iletken takip ünitesi devre dışı bırakıldığında IEC 62109 uyarınca güvenliğin sağlanması için, eviriciye ayrıca bir toprak hattı bağlanmalıdır.

 1. En az 10 mm² kesite sahip ek topraklama bağlayın İlave topraklamanın bağlanması). Bu sayede, AC soketinin fiş takımında bulunan koruyucu iletkenin devre dışı kalması durumunda temas akımı önlenir.

İlave topraklama bağlantısı

Bazı ülkelerde esas itibariyle ilave topraklama talep edilmektedir. Geçerli yerel talimatları dikkate alın.

 1. Ek topraklama gerekli olduğunda en az 10 mm² kesite sahip ek topraklama bağlayın İlave topraklamanın bağlanması). Bu sayede, AC soketinin fiş takımında bulunan koruyucu iletkenin devre dışı kalması durumunda temas akımı önlenir.