Problem med strömningstjänster


Om du använder strömningstjänster i det lokala nätverket där även växelriktaren är integrerad kan det leda till störningar vid överföringen. I det här fallet kan du ändra IGMP-inställningarna för växelriktaren via driftparametrarna.

  • Kontakta servicen och ändra IGMP-inställningarna efter kontakt med servicen.