Klimatförutsättningar


Uppställning enligt IEC 60721-3-3, klass 4K4H

Utvidgat temperaturområde

-25 °C till +60 °C

Utvidgat luftfuktighetsområde

0 % till 100 %

Utvidgat lufttrycksområde

79,5 kPa till 106 kPa

Transport enligt IEC 60721-3-2, klass 2K3

Temperaturområde

-25 °C till +70 °C