Q on Demand 24/7 instellen


Door de functie "Q on Demand 24/7" blijft de omvormer 's avonds op het openbaar stroomnet en voedt zich uit het openbaar stroomnet om blindvermogen beschikbaar te stellen. Hierbij betrekt de omvormer een geringe hoeveelheid werkelijk vermogen uit het openbaar stroomnet om de interne modules te voeden. De omvormer kan tot maximaal 100 % van het vermogen als blindvermogen beschikbaar stellen. De beschikbaarstelling van blindvermogen tijdens het terugleverbedrijf heeft een vermindering van het terugleververmogen tot gevolg. Dat betekent, dat bij 100 % blindvermogen het terugleververmogen 0 % is.

De algemene instelling van het netbeheer (bijv. cos φ-instelling of Q(U)-karakteristiek) kunnen deels niet onafhankelijk van de functie "Q on Demand 24/7" via de betreffende parameter worden ingesteld, maar "Q on Demand 24/7" laat alleen Q-instellingen toe. Daarbij moet erop worden gelet, dat bepaalde instellingen geen invloed op andere netondersteuningsfuncties en -instellingen hebben.

Dat betekend, dat wanneer de functie "Q on Demand 24/7" actief is, zijn geen andere netondersteunende functies (bijv. cos φ) tussen dag- en nachtbedrijf van de omvormer mogelijk. Wanneer een onafhankelijk beschikbaarstelling van blindvermogen tussen dag- en nachtbedrijf is gewenst, moet de beschikbaarstelling van blindvermogen via een master-besturing naar de omvormer worden gecommuniceerd.

De beschikbaarstelling van blindvermogen kunt u alleen aan de hand van de fasestromen en fasespanningen in de momentane waarden (momentane waarden > AC-zijde > fasestromen/fasespanningen) aflezen of via Modbus opvragen.

Werkwijze:

 1. Start de Sunny Explorer.
 2. Meld u aan als Installateur.
 3. Kies Opties > SMA Grid Guard ...
 4. Voer de SMA Grid Guard-code in.
 5. Selecteer het gewenste apparaat in de installatiestructuur.
 6. Selecteer in het apparaatmenu het tabblad Instellingen.
 7. Kies [Bewerken].
 8. Selecteer de parametergroep Installatie- en apparaatbesturing > omvormer > configuratie van het statische spanningsbeheer kiezen.
 9. De parameter Bedrijfsmodus van het statische spanningsbeheer op de gewenste bedrijfsmodus instellen. Let er daarbij op, dat voor ""Q on Demand 24/7" geen van de bedrijfsmodi met cos φ mag worden gekozen.
 10. De parameter Bedrijfsmodus van het statische spanningsbeheer bij Q on Demand kiezen en eventueel op de gewenste bedrijfsmodus instellen.
 11. Afhankelijk van de keuze van de bedrijfsmodus van het statische spanningsbeheer de bij de gekozen bedrijfsmodus behorende parameters instellen (bijv. de blindvermogen-/spanningscurve Q(U) met of zonder steunpunten of het gewenste blindvermogen Q).
 12. Kies [Opslaan].