Ställa in Q on Demand 24/7


Genom funktionen "Q on Demand 24/7" förblir växelriktaren i det allmänna elnätet på kvällen och försörjs från det allmänna elnätet för att kunna tillhandahålla reaktiv effekt. Växelriktaren tar då en obetydlig mängd aktiv effekt från det allmänna elnätet för att kunna försörja de interna komponenterna. Växelriktaren kan tillhandhålla upp till 100 % av effekten som reaktiv effekt. Att tillhandahålla reaktiv effekt under matardriften leder till att matningseffekten reduceras. Det betyder att vid 100 % reaktiv effekt är matningseffekten 0 %.

Den generella inställningen av nätsystemtjänster (t.ex. föregivet cos-fi eller Q(U)-kurva) kan delvis inte ställas in oberoende av funktionen "Q on Demand 24/7" via de hithörande parametrarna, utan "Q on Demand 24/7" tillåter endast Q-uppgifter. Här måste man tänka på att vissa inställningar påverkar andra nätstödsinställningar och -funktioner.

Det betyder att när funktionen "Q on Demand 24/7" är aktiv, är inga andra nätstödjande funktioner (t.ex. cos-fi) mellan dag- och nattdrift möjliga för växelriktaren. Om man skulle vilja ha ett oberoende tillhandahållande av reaktiv effekt mellan dag- och nattdrift måste tillhandahållandet av reaktiv effekt kommuniceras via en överordnad styrenhet till växelriktaren.

Tillhandahållande av reaktiv effekt kan för närvarande endast läsas av med hjälp av fasströmmar och fasspänningar i ögonblicksvärdena (Realtime values > AC Side > Phase currents/Phase voltage) eller avfrågas via Modbus.

Tillvägagångssätt:

 1. Starta Sunny Explorer.
 2. Logga in som installatör.
 3. Välj Options > SMA Grid Guard....
 4. Ange SMA Grid Guard-koden.
 5. Välj den önskade enheten i anläggningsstrukturen.
 6. I enhetsmenyn väljer du registerfliken Settings.
 7. Välj [Edit].
 8. Välj parametergruppen System and device control > Inverter > stat.V stab. config..
 9. Sätt parametern Operating mode of static voltage stabilization på det önskade driftsättet. Observera att för "Q on Demand 24/7" får inga driftsätt med cos-fi väljas.
 10. Välj parametern Operating mode of the stat.volt.maint. for Q on demand och även det önskade driftsättet.
 11. Beroende på val av driftsätt för den statiska spänningsstabiliteten, ställs de parametrar in som passar till det valda driftsättet (t.ex. kurvan för reaktiv effekt/spänning Q(U) med eller utan stödpunkter för börvärdet för reaktiv effekt Q).
 12. Välj [Save].