Ustawienie funkcji „Q on Demand 24/7”


Dzięki funkcji „Q on Demand 24/7” falownik pozostaje podłączony do publicznej sieci elektroenergetycznej także wieczorem i jest zasilany z niej, aby mógł oddawać do sieci moc bierną. Falownik pobiera przy tym niewielką moc czynną z publicznej sieci elektroenergetycznej do zasilania swych wewnętrznych komponentów. Falownik może oddawać jako moc bierną nawet 100% swej mocy. Oddawanie do sieci mocy biernej w trakcie oddawania energii do sieci powoduje redukcję energii oddawanej do sieci. Oznacza to, że w przypadku, gdy oddawana do sieci moc bierna wynosi 100%, ilość energii oddawanej do sieci wynosi 0%.

Niektórych ogólnych ustawień usług sieciowych (np. wartości zadanej cos fi lub charakterystyki Q(U)) nie można wprowadzić niezależnie od funkcji „Q on Demand 24/7” za pomocą odpowiednich parametrów, gdyż funkcja „Q on Demand 24/7” pozwala tylko na wprowadzanie wartości zadanych Q. Należy przy tym mieć na uwadze, że niektóre ustawienia mają wpływ na ustawienia i funkcje wsparcia sieci.

Oznacza to, że w przypadku włączenia funkcji „Q on Demand 24/7” nie można skorzystać z żadnych innych funkcji wsparcia sieci (np. cos fi) pomiędzy trybem pracy dziennej a nocnej. W przypadku zamiaru oddawania mocy biernej pomiędzy trybem pracy dziennej a nocnej proces oddawania mocy biernej przez falowniki musi być sterowany poprzez nadrzędną jednostkę sterującą.

Udostępnianą moc bierną można aktualnie odczytać tylko na podstawie prądów i napięć fazowych w wartościach chwilowych (Instantaneous values > AC-side > phase currents / phase voltages) lub poprzez wysłanie zapytania przy użyciu protokołu Modbus.

Sposób postępowania:

 1. Uruchom Sunny Explorer.
 2. Zalogować się jako Instalator.
 3. Wybierz Options> SMA Grid Guard....
 4. Wprowadź kod SMA Grid Guard.
 5. Wybierz urządzenie na strukturze drzewa instalacji.
 6. W menu urządzenia wybierz zakładkę Settings.
 7. Naciśnij [Edit] (Edytuj).
 8. Przejdź do grupy parametrów System and device control system > Inverter > Configuration of the static voltage stability.
 9. Ustaw parametr Operating mode of the static voltage stability na wybrany tryb pracy. Należy przy tym pamiętać, że przy korzystaniu z funkcji „Q on Demand 24/7” nie wolno wybierać trybów pracy opartych na cos fi.
 10. Wybierz parametr Operating mode of the static voltage stability for Q on demand i ustaw pożądany tryb pracy.
 11. W zależności od wybranego trybu pracy statycznego utrzymywania napięcia ustaw dla niego parametry (np. charakterystykę mocy biernej/napięcia Q(U) z punktami podparcia lub bez lub wartość zadaną mocy biernej Q).
 12. Naciśnij [Save] (Zapisz).