Q on Demand 24/7 beállítása


A "Q on Demand 24/7" funkció segítségével az inverter este a közcélú villamos hálózatra csatlakoztatva marad, és ebből látja el magát, hogy meddő teljesítményt bocsásson rendelkezésre. Ennek során az inverter jelentéktelen mennyiségű hatásos teljesítményt vesz igénybe a közcélú villamos hálózatból, hogy elláthassa a belső részegységeit. Az inverter teljesítményének 100%-át képes meddő teljesítményként rendelkezésre bocsátani. Betáplálási üzemmód alatt a meddő teljesítmény rendelkezésre bocsátása a betáplálási teljesítmény csökkenéséhez vezet. Ez azt jelenti, hogy 100% meddő teljesítmény esetén a betáplálási teljesítmény 0%.

A hálózati rendszerszolgáltatások általános beállításai (pl. a Cos fi előírás vagy a Q(U) jelleggörbe) részben nem állíthatók be a "Q on Demand 24/7" funkciótól függetlenül a megfelelő paraméterek segítségével, hanem a "Q on Demand 24/7" engedélyezi a Q előírásokat. Ennek során vegye figyelembe, hogy egyes beállítások befolyásolnak más hálózati támogató beállításokat és funkciókat.

Ez azt jelenti, ha a "Q on Demand 24/7" aktív, akkor nincs lehetőség más hálózattámogató funkcióra (pl. Cos fi) az inverter nappali és éjszakai üzemmódja között. Ha a nappali és éjszakai üzemmód között független meddő teljesítmény rendelkezésre bocsátása szükséges, akkor a meddő teljesítmény rendelkezésre bocsátását a fölérendelt vezérlőegységen kell kommunikálni az inverterrel.

A meddő teljesítmény rendelkezésre bocsátása jelenleg csak a pillanatnyi értékeknél a fázisáramok és fázisfeszültségek segítségével olvasható le (Realtime values > AC Side > Phase currents / Phase voltage) vagy a Modbuson keresztül kérdezhető le.

Eljárás:

 1. Nyissa meg a Sunny Explorert.
 2. Jelentkezzen be Szerelő minőségben.
 3. Válassza ki az Options > SMA Grid Guard... menüt.
 4. Adja meg az SMA Grid Guard kódot.
 5. Válassza ki a rendszerben a kívánt készüléket.
 6. A készülék menüjében válassza ki a Settings pontot.
 7. Válassza az [Edit] opciót.
 8. Válassza ki a System and device control> Inverter > Configuration of static voltage stabilization paramétercsoportot.
 9. Állítsa az Operating mode of static voltage stabilization paramétert a kívánt üzemmódra. Ennek során vegye figyelembe, hogy a "Q on Demand 24/7" számára tilos cos fi üzemmódot választani.
 10. Válassza ki az Operating mode of the stat.volt.maint. for Q on demand paramétert, és állítsa be szintén a kívánt üzemmódra.
 11. Állítsa be a kiválasztott üzemmódhoz tartozó paramétert a kiválasztott statikus feszültségtartás üzemmód függvényében (pl. Q(U) meddő teljesítmény/feszültség jelleggörbe támaszponttal vagy anélkül vagy Q meddő teljesítmény előírt értéke).
 12. Kattintson a [Save] gombra.