Q on Demand 24/7 ayarlayın


"Q on Demand 24/7" fonksiyonu ile akşamları evirici şehir şebekesine bağlı kalır ve reaktif güç oluşturmak için kendini şehir şebekesinden besler. Burada evirici, dahili tertibatlarını beslemek için şehir şebekesinden küçük miktarda etkin güç alır. Evirici, gücünün %100'ü kadar reaktif güç olarak üretebilir. Besleme işletimi sırasında reaktif gücün mevcudiyeti, besleme performansının düşürülmesine neden olur. Bunun anlamı; %100 reaktif güçte besleme performansı %0 değerindedir.

şebeke işletmecisi hizmetlerinin (örn. cos φ veya reaktif güç (gerilim) genel ayarı kısmen "Q on Demand 24/7" fonksiyonundan bağımsız, ilgili parametreleri üzerinden ayarlanamaz ve "Q on Demand 24/7" sadece reaktif güç spesifikasyonlarına izin verir. Burada bazı ayarların başka şebeke destek ayarlarına ve fonksiyonlarına etki ettiği dikkate alınmalıdır.

Bu, "Q on Demand 24/7" fonksiyonu etkinken, eviricinin gündüz ve gece işletime arasında başka şebeke destekleyici fonksiyonlarının (örn. cos φ) mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Gündüz ve gece işletimi arasında bağımsız bir reaktif güç mevcudiyetinin istenmesi durumunda reaktif güç mevcudiyeti üst seviyedeki bir kontrol ünitesi üzerinden eviriciye bildirilmelidir.

Güncel olarak, reaktif güç mevcudiyetini anlık değerlerdeki (Anlık değerleri > AC tarafı > Faz akımları / Faz gerilimleri) faz akım ve faz gerilimlerinden görebilir veya Modbus üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Yapılacaklar:

 1. Sunny Explorer'ı başlatın.
 2. Installer olarak oturum açın.
 3. Opsiyonlar > SMA Grid Guard... seçin.
 4. SMA Grid Guard kodunu girin.
 5. Sistem ağacında istediğiniz cihazı seçin.
 6. Cihaz menüsünde Ayarlar sekmesini seçin.
 7. [Edit] öğesini seçin.
 8. Equipment & device control system > Inverter > Configuration of static voltage stabilization parametre grubunu seçin.
 9. Operating mode of static voltage stabilization parametresini istenen işletime türüne getirin. Burada "Q on Demand 24/7" için cos φ ile olan işletim türlerinin seçilemeyeceği dikkate alınmalıdır.
 10. Operating mode of static voltage stabilization with Q on Demand parametresini seçin ve istenen işletime türüne getirin.
 11. Statik gerilim stabilizasyonunun seçilen işletim türüne göre ilgili parametreleri ayarlayın (ö rn. destek noktaları ile veya destek noktaları olmadan reaktif güç/reaktif güç gerilim karakteristik eğrisi (U) veya reaktif güç nominal değeri Q).
 12. [Save] öğesini seçin.